Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh chuẩn Quốc tế

Thứ bảy - 22/10/2016 | 5540

Chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu và khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, trình độ A1- C1; chương trình tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế: IELTS, TOEFL PBT, TOEIC