THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG (SERVICE LEARNING)” ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HONGKONG

Thứ sáu - 03/05/2019 | 359

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng được BGH Trường giao nhiệm vụ thực hiện chương trình "Học tập cộng đồng (Service-Learning) năm 2019" với Đại học Bách khoa HongKong. Đây là cơ hội cho sinh viên và học sinh Thành phố Long Xuyên học tập, trao dồi kỹ năng, kiến thức với Đại học Bách Khoa HongKong.

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH "HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
(SERVICE LEARNING)" ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HONGKONG

________________________________
 
            Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng được BGH Trường giao nhiệm vụ thực hiện chương trình "Học tập cộng đồng (Service-Learning) năm 2019" với Đại học Bách khoa HongKong. Đây là cơ hội cho sinh viên và học sinh Thành phố Long Xuyên học tập, trao dồi kỹ năng, kiến thức với Đại học Bách Khoa HongKong. Chương trình sẽ diễn ra tại trường Đại học An Giang từ ngày 29/5/2019 đến 07/6/2019 gồm 2 chương trình song hành.
                 -  Chương trình 1: Thủ lĩnh nhóm lần thứ 4
                 -  Chương trình 2: Nâng cao kiến thức sức khỏe cộng đồng
            Nay Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng xin gửi thông báo này đến Ban lảnh đạo các khoa thông tin đến các SV trong Khoa có nhu cầu để đăng ký tham gia chương trình.

Liên hệ đăng ký
                      Chương trình 1:                                                                                Chương trình 2:
                      Cô Kim Hoàng                                                                                   Cô Thùy Dương
                      Email: vtkhoang@agu.edu.vn                                                             Email: thtduong@agu.edu.vn
                      SĐT: 0919.963.636                                                                             SĐT: 0943.995.446
Các bạn Sinh viên đăng ký trực tuyến vui lòng click vào link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYDHEzCRmRvAKDs3U63fXMtbSIkBRx-DEFNRwd25eDzizNyw/viewform