THÔNG BÁO LÙI NGÀY KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN

Thứ năm - 14/03/2019 | 667

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bạn Sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD và Khoa Nông nghiệp - TNTN Trường ĐH An Giang có thể tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ liên kết với các đơn vị đào tạo uy tín tổ chức, Trung tâm trân trọng thông báo lùi ngày khai giảng các lớp Kỹ năng tác nghiệp dành cho Giao dịch viên,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

        

               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2015

                                                                                                 THÔNG BÁO

                                          V/v lùi ngày khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn dành cho Sinh viên

                                         Kính gửi: Các bạn Sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD và Khoa Nông nghiệp - TNTN

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bạn Sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD và Khoa Nông nghiệp - TNTN Trường ĐH An Giang có thể tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ liên kết với các đơn vị đào tạo uy tín tổ chức, Trung tâm trân trọng thông báo lùi ngày khai giảng các lớp Kỹ năng tác nghiệp dành cho Giao dịch viên, Kỹ năng thẩm định tín dụng dành cho Chuyên viên khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp,  HACCP,  VietGap Trồng trọt và VietGap Thủy sản sau thời điểm thi Học kỳ I - Năm học 2015 - 2016.

   Thời gian khai giảng (cập nhật): Từ ngày 11/01/2016 - 31/01/2016, các lớp học tối thứ 2, 4, 6 và ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

   Các bạn Sinh viên có nhu cầu, ghi danh và đóng tiền trước ngày 10/01/2016.

   Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn Sinh viên.

    TT. TNNLPTCĐ