THÔNG BÁO CHIÊU SINH Tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp A1 & A2

Thứ năm - 14/03/2019 | 2189

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
        V/v tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp A1 & A2          
                            
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến các giáo viên và sinh viên ngành tiếng Anh về việc tổ chức ôn luyện lớp tiếng Pháp cấp độ A1 & A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, cụ thể như sau:
  1. Tên lớp: Tiếng Pháp cấp độ A1 & A2.
  2. Số tiết giảng dạy: 300 tiết đối với lớp A1 và 200 tiết đối với lớp A2.
  3. Sĩ số học viên/lớp: 20 – 25 HV.
4.  Đơn giá: (đã bao gồm tài liệu): 3.700.000đ đối với lớp A1 và 2.700.000đ đối với lớp A2.
     Đặc biệt giảm giá 10% cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên.
      5. Thời gian học: Các tối thứ 2, 4, 6 và các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần:
- Khai giảng (dự kiến): ngày 31/8/2016
- Buổi tối thứ 2, 4, 6  học từ 18:00 – 20:30.
- Thứ 7, CN buổi sáng học từ 7:30- 10:45; buổi chiều học từ 13:30 – 16:45.
      6. Lệ phí dự thi: Theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ.
      7. Thời gian và địa điểm dự thi: Tháng 12/2016 tại Trường Đại học Cần Thơ hoặc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ (nếu đủ số lượng học viên đăng ký).
      8. Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2016.
      9. Địa điểm học: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ – Lầu 2, Khu Hiệu bộ - ĐHAG.
        Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
           18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
            Website: http://rccd.agu.edu.vn/    Điện thoại:  0762.210.920
Liên hệ: B. Trần Hoàng Thuỳ Dương, ĐT: 0943. 995.446
hoặc Ô. Dương Minh Chiến, ĐT: 0939.137.155          
Trân trọng./.                            
                                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                                     Phan Tuệ Châu