THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Thứ năm - 14/03/2019 | 1596

 
                               TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
                     TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
                              PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
        
                             Số: 19/TB - TT.TNNLPTCĐ     
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                             An Giang , ngày 24 tháng 02 năm 2016
 
 
                                  THÔNG BÁO CHIÊU SINH
                    Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch
            Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
            Căn cứ Công văn số 861/TCDL-LH ngày 09/8/2013 của Tổng cục Du lịch về việc đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ;
            Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng  liên kết với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch cho các cá nhân trong tỉnh An Giang có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ để đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
          * Đối tượng 1: Dành cho các học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch; Sinh viên đang học năm 3 hoặc năm 4 hệ đại học ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
- Loại chứng chỉ được cấp: Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.
- Thời lượng học 01 tháng (191 tiết).
- Đơn giá: 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm ngàn đồng).
- Thời gian thực tập cuối khóa 7 ngày, chi phí do học viên đóng góp riêng.
          * Đối tượng 2: Dành cho các học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn; Sinh viên đang học năm 3 hoặc năm 4 các ngành trên.
- Loại chứng chỉ được cấp: Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.
Thời lượng học 02 tháng (311 tiết). 
-
 Đơn giá: 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng).
- Thời gian thực tập cuối khóa 7 ngày, chi phí do học viên đóng góp riêng.
          * Đối tượng 3: Dành cho các học viên là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ; Sinh viên đang học năm 3 hoặc năm 4 các ngành trên.
- Loại chứng chỉ được cấp: Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch.
- Thời lượng học 03 tháng (401 tiết).
- Đơn giá: 3.700.000 đồng (Ba triệu bảy trăm ngàn đồng).
- Thời gian thực tập cuối khóa 7 ngày, chi phí do học viên đóng góp riêng.]
Khai giảng dự kiến: Ngày 22/04/2016, học tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và chủ nhật.
* Thủ tục đăng ký nhập học:            
            +
Phiếu đăng ký học viên, 2 tấm ảnh 3x 4 (ghi rõ họ tên phía sau hình).
            + Bản sao văn bằng tốt nghiệp (có công chứng) đúng theo điều kiện từng đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3.
            Trường hợp học viên là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 sẽ được gia hạn thời gian nộp bản sao văn bằng tốt nghiệp, cụ thể khi nhận chứng chỉ do Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ cấp, học viên phải chứng minh đã tốt nghiệp đại học thông qua việc nộp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (có công chứng).
* Địa điểm học tập: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ, Trường ĐH An Giang.
* Liên hệ: TT. Tạo nguồn NLPTCĐ, Lầu 2, khu Hiệu bộ- Trường Đại học An Giang                             
                 Điện thoại:  076 2.210.920  hoặc 0939.137.155 (gặp Ô. Minh Chiến )  
  Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày 18/04/2016.
           Trân trọng kính chào./.
                                                                                       
                     GIÁM ĐỐC
             
                          (Đã ký)
                                   
                Vương Thị Mỹ Tâm