THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP

Thứ năm - 14/03/2019 | 784

 
 
                                                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                                                             PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG                                           
                                                                 
                                                            Số: 20/TB-TT.TNNLPTCĐ                                                   An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2016
                                                          
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
    LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP
                                        
    Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
   Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng",
   Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Trường ĐH An Giang liên kết với Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp cụ thể như sau :
I. Đối tượng và điều kiện tham gia khóa học :
- Cán bộ, viên chức đang phụ trách kế toán, kế toán trưởng hoặc kế toán viên chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng để được đề bạt chức vụ Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN.
- Có thời gian công tác tối thiểu 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán và 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành về Tài chính, kế toán, kiểm toán.
II. Nội dung khóa học :
Theo chương trình tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 "Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng" bao gồm 10 chuyên đề :
1. Pháp luật kinh tế áp dụng các đơn vị thuộc lỉnh vực kế toán nhà nước.
2. Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
3. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi  NSNN qua Kho bạc nhà nước.
4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
5. Pháp luật về kế toán. Tổ chức công tác kế toán. Vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng.
6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
10. Kiểm toán  báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.
III. Hồ sơ đăng ký :
- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán được sao y bản chính.
- Giấy xác nhận thời gian công tác 2 năm đối với trình độ Đại học và 3 năm đối với trình độ Cao đẳng, Trung cấp của cơ quan, đơn vị.
- Nộp 02 ảnh (3 ×4) mới nhất, ghi rõ họ, tên, năm sinh sau hình.
IV. Đơn giá : 2.500.000đ/HV
V. Văn bằng, chứng chỉ :
Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo qui định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013.
Phôi chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và có giá trị trên toàn quốc.
VI. Khai giảng : Dự kiến khai giảng vào ngày 07/05/2016. Khóa học kéo dài từ 8 đến 10 tuần  (học ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần).
VII. Địa điểm học: Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ, lầu 2, khu Hiệu bộ- Trường Đại học An Giang.
VIII. Liên hệ :  Để biết thêm chi tiết xin liên hệ  076 2.210.920  hoặc 0939.137.155 (gặp  Ô. Minh Chiến )  
Trân trọng kính chào./.                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                       
                                                                                                                                                                                     (Đã ký)
                                                                     
                                                                                                                                                                              Vương Thị Mỹ Tâm