THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khóa tập huấn Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp

Thứ năm - 14/03/2019 | 1334

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Khóa tập huấn Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp
 
           Nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp xác định rõ vai trò cũng như nắm bắt những kỹ năng quản lý cần thiết để thực hiện vai trò quản lý của mình một cách có hiệu quả, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng Quản lý chuyên nghiệp”, cụ thể như sau:
  1. Tên lớp: Kỹ năng Quản lý chuyên nghiệp
  1. Thời lượng: 02 ngày.
  2. Khai giảng (dự kiến): ngày 15 – 16/11/2016. Buổi sáng từ 7h30 – 11h00; buổi chiều từ 13h30–16h30.
  3. Địa điểm: Phòng họp 222 – Khu Văn phòng Khoa, ĐHAG.
  4. Số lượng HV: 30 – 40 người.
  5. Báo cáo viên: Tiến sĩ Đoàn Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PSD, Thành viên HĐQT Tập đoàn Phan Vũ, Giảng viên cao cấp TUV Rheinland (Germany), Giảng viên cao cấp BSI (England).
  6.  Nội dung chương trình tập huấn:
1. Quản trị Doanh nghiệp là gì?
2. Vai trò của người quản lý (Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng cần thiết)
3. Các kỹ năng cơ bản:
a) Kiến thức cơ bản trong quản trị DN (dòng tiền, hiểu báo cáo tài chính)
b) Quản lý theo mục tiêu (MBO) (Cách lập mục tiêu - PDCA - cách đánh giá)
c) Quản lý theo quá trình (MBP)
d) Cách làm việc với cấp dưới ( Thức đẩy trao đổi thông tin - Hourensou; Cách hướng dẫn công việc - OJT; Cách giao việc, ra chỉ thị; Cách thức khen chê góp ý; Cách tăng động lực làm việc cho thành viên trong nhóm,…)
4. Lập kế hoạch phát triển năng lực quản lý.
  1. Đơn giá: 1.400.000 đồng/học viên/khóa:  bao gồm tài liệu học tập, phục vụ Tea-break giữa giờ, cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt, giảm 5% khi đăng ký 03 học viên, giảm 10% khi đăng ký từ 05 học viên trở lên trước ngày 4/11/2016.
  2. Đối tượng: Lãnh đạo cấp phòng/ban của doanh nghiệp.
  3. Liên hệ:  076 2.210.920 gặp cô Thùy Dương (DĐ: 0943.995.446) hoặc anh Minh Chiến (DĐ: 0939.137.155).
Website: http://rccd.agu.edu.vn
             Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng – Trường Đại học An Giang rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Doanh nghiệp.
          Trân trọng cảm ơn!
 
   Nơi nhận:                                                                                            
                                                                                                        GIÁM ĐỐC

  - Lãnh đạo cấp phòng/ban;                                                                           
  - Lưu: VT. TT.TNNLPTCĐ.                                                              (Đã ký)
 
                                                                                               Vương Thị Mỹ Tâm