THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH VUI HỌC KHOA HỌC, TOÁN, ÂM NHẠC BẰNG TIẾNG ANH

Thứ hai - 01/07/2019 | 263

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh khai giảng đợt 1: ngày 10/7/2019 và đợt 2: ngày 20/7/2019. Buổi sáng và chiều thứ 3,4,5,6 hàng tuần

Học sinh được học các môn bằng tiếng Anh
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tên lớp Giáo trình Thời lương
(ĐVT: tiết)
Đơn giá
(ĐVT: đồng)
LET'S GET WITH FUN SCIENCE Giảng viên biên soạn 42  1.750.000
LET'S GET WITH FUN MATH Giảng viên biên soạn 42 1.750.000
LET'S GET WITH FUN MUSIC Giảng viên biên soạn 42 1.750.000

Thời gian của các buổi học: Sáng 8:00 – 10:00; Chiều: 3h:00 - 5h:00 các ngày trong tuần
Liên hệ với Trung tâm qua:
   Địa chỉ: 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang
   Lầu 2 - Khu hiệu bộ Đại học An Giang
   SĐT VP: 0296.2.210.920
   Di động: 0834.501.700 gặp Cô Hân
   Website: http://rccd.agu.edu.vn
sciencemusicmusic