THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ THÁNG 12

Thứ tư - 02/12/2020 | 70

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Trường Đại học An Giang (RCCD - AGU) thông báo khai giảng ngày 11-18-25/12/2020 các lớp Ngoại ngữ, như sau:

STT
LỚP TÊN LỚP GIÁO TRÌNH SỐ TIẾT ĐƠN GIÁ
1 Tiếng Anh thiếu nhi –
thiếu niên
Kiddy Everybody    Up 72 1.800.000
Starters (1,2) THINK
Movers (1,2) Get Ready for Movers
Flyers (1,2,3) Get Ready for Flyers
2 Vui học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh Let’s get fun with Math and Science
English for Mathematics
tài liệu
tổng hợp
72 1.800.000
3 Luyện thi chứng chỉ Quốc tế CAMBRIDGE KET A2 (1,2) Key International A2 72 2.200.000
PET B1 (1,2) Complete PET (B1) 90 2.700.000
4 Luyện thi chứng chỉ quốc tế
TOEIC, IELTS
TOEIC 350 STARTER TOEIC 72 2.200.000
TOEIC 450 (1,2) Developing TOEIC 90 2.700.000
Pre - IELTS Pre - IELTS 72 2.200.000
4.5 (1,2) Complete IELTS 90 2.700.000
5 Tiếng Anh giao tiếp Cơ bản
Tài liệu
tổng hợp
72 2.000.000
Nâng cao 2.200.000
6 Luyện thi chứng chỉ DELF Tiếng Pháp DELF A2 (1,2) Tài liệu tổng hợp 100 3.000.000
Ngoại ngữ khác trình độ căn bản Tiếng Hoa Pre – Int. (1,2) 72 2.200.000
Int. (1,2) 2.200.000
Adv. (1,2) 3.200.000
Phòng học có trang bị TV, máy lạnh.
Số lượng tối thiểu: 15 học viên/lớp
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02962.210.920 (Văn phòng Trung tâm)
Liên hệ: Thanh Hương (SDT: 0964060928) hoặc Ngọc Hân (SDT: 0834501700)