THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN

Thứ năm - 14/03/2019 | 591

Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

An Giang, ngày 13  tháng 4  năm 2015

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN

 

Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ,  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Công ty NHO VIỆT NAM tổ chức các lớp kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn như sau:

1. Quản lý Nhà hàng - Khách sạn.

Thời lượng : 200 tiết.

Đơn giá : 2.600.000/khóa.

Đơn vị đào tạo: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ.

Nội dung học: Tổng quan du lịch, kỹ năng giao tiếp, chiến lược tiếp thị, quản lý bộ phận phòng, quản lý bộ phận lễ tân, quản lý bộ phận nhà hàng, quản trị nhân sự, các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch, tham quan thực tế tại các nhà hàng - khách sạn đạt chuẩn và thi cuối khóa.

Hoàn thành khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý Nhà hàng - Khách sạn do Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ cấp có giá trị trên toàn quốc.

2. Ngân hàng Thương mại hiện đại

Thời lượng: 125 tiết..

Đơn giá: 1.400.000/khóa.

Đơn vị đào tạo: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Nội dung học: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, marketing ngân hàng, nghiệp vụ huy động vốn, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo (Bất động sản), thẩm định dự án đầu tư, nghiệp vụ tín dụng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, rủi ro tín dụng, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thị trường chứng khoán.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại hiện đại do Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ cấp có giá trị cao.

3. Kế toán doanh nghiệp – Khai báo thuế

Thời lượng: 180 tiết.

Đơn giá: 1.800.000/khóa.

Đơn vị đào tạo: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Nội dung học:

Phần 1: Kế toán Đại cương

Phần 2: Kế toán Doanh nghiệp Sản xuất – Thương mại - Dịch vụ

Phần 3: Thực hành kế toán doanh nghiệp          

Phần 4: Thực hành lập Báo cáo tài chính và khai báo thuế

Kết thúc khoá học, học viên được cấp Chứng chỉ Kế toán Doanh nghiệp - Khai báo thuế đúng theo tiêu chuẩn đào tạo nghề của Bộ giáo dục & Đào tạo.

 4. HACCP - Hệ Thống Phân Tích Mối Nguy và Kiểm Soát Điểm Tới Hạn

 Thời lượng: 30 tiết.

 Đơn giá: 600.000/khóa.

 Đơn vị đào tạo: Công ty NHO VIỆT NAM (NHONHO TECHNOLOGY LIMITED COMPANY)

 Nội dung học:

 Phần 1: Giới thiệu khái quát về HACCP                                             

 Phần 2: Các điều kiện tiên quyết khi áp dụng HACCP

 Phần 3: Giới thiệu và hướng dẫn phân tích các mối nguy                                  

 Phần 4: Các bước áp dụng HACCP  

Kết thúc khoá học, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo do Công ty NHO VIỆT NAM cấp có giá trị trên toàn quốc.

* Khai giảng:

Dự kiến bắt đầu từ ngày 21/07/2015 và kết thúc vào ngày 15/08/2015. Học các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật.

Địa điểm:

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học An Giang.

Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày  15/07/2015

 Điện thoại:  076 2.210.920 hoặc 0943.995.446 (gặp  cô Thùy Dương )

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Vương Thị Mỹ Tâm