THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN

Thứ năm - 14/03/2019 | 521

Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên khoa Nông nghiệp - TNTN trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Tổ chức NHO VIỆT NAM tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC         

      PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 16 tháng 11  năm 2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên khoa Nông nghiệp - TNTN trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường,Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Tổ chức NHO VIỆT NAM tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:

1.  HACCP – Hệ thống Phân tích Mối nguy và Kiểm soát Điểm Tới hạn

 • Thời lượng: 3 ngày
 • Đối tượng: Sinh viên các chuyên ngành thực phẩm, công nghệ sinh học thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:

     Học viên hiểu và vận dụng được vào thực tế. Sau khóa học HV sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo HACCP có giá trị cao trên toàn quốc.

 • Nội dung đào tạo:

      Phần 1: Giới thiệu khái quát về HACCP

      Phần 2: Các điều kiện tiên quyết khi áp dụng HACCP

      Phần 3: Giới thiệu và hướng dẫn phân tích các mối nguy

      Phần 4: Các bước áp dụng HACCP

 • Đơn giá: 600.000đ/khóa/SV

2.   Chương trình đào tạo VietGap Trồng trọt

 • Thời lượng: 3 ngày
 • Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành trồng trọt, cây trồng, công nghệ sinh học nông nghiệp, cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:

      Học viên hiểu và vận dụng được vào thực tế. Sau khóa học HV sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo Viet Gap có giá trị cao trên toàn quốc.

 • Nội dung đào tạo:

      + Giới thiệu khái quát về VietGap.

      + Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất.

      + Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

      + Quản lý và xử lý chất thải.

      + Ghi chép, lưu trữ hồ sơ truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

      + Đánh giá nội bộ - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.   

 • Đơn giá: 600.000đ/khóa/SV

3. Chương trình đào tạo VietGap Thủy sản

 •  Thời lượng: 5 ngày
 •  Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành thực phẩm , công nghệ sinh học thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:

      Học viên vận dụng thành thạo vào thực tế và có thể giảng dạy VietGap. Sau khóa học HV được cấp chứng chỉ ToT (Giảng viên VietGap).

 • Nội dung đào tạo:

        A.     Lý thuyết:

      + Giới thiệu khái quát về VietGap.

      + Các yêu cầu pháp lý.

      + Vấn đề an toàn thực phẩm.

      + Quản lý sức khỏe động vật thủy sản.

      + Bảo vệ môi trường.

      + Khía cạnh kinh tế xã hội.

       B.     Thực tế:

     + Sau khi học xong lý thuyết, học viên sẽ đi khảo sát,  kiểm tra thực tế ở các trại nuôi và trang trại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Dự kiến địa điểm thực tế: Thốt Nốt, Ô Môn.

     + Tiến hành làm báo cáo.

     + Thuyết trình trước lớp và trước giảng viên.

     + Thi kết thúc khóa.

 • Đơn giá: 1.000.000đ/khóa/SV (không tính chí phí di chuyển, ăn uống khi đi thực tế).

Khai giảng:

Dự kiến bắt đầu từ ngày 04/12/2015 và kết thúc vào ngày 13/12/2015. Học các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Địa điểm:

 Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ - Trường ĐHAG.

Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày  30/11/2015.

 Điện thoại:  076 2.210.920 hoặc 0939.137.155  (gặp thầy Minh Chiến)           

                                                                                                                            GIÁM ĐỐC  

                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                         Vương Thị Mỹ Tâm