THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN

Thứ năm - 14/03/2019 | 1171

       
                TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
                    TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC                PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
 
 
 
 
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­
 
                                 An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2016
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN
                                                                
          Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên khoa Nông nghiệp - TNTN trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp cùng Tổ chức NHO VIỆT NAM tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:
 1.  HACCP – Hệ thống Phân tích Mối nguy và Kiểm soát Điểm Tới hạn
 • Thời lượng: 3 ngày
 • Đối tượng: Sinh viên các chuyên ngành thực phẩm, công nghệ sinh học thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, …cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:
Học viên hiểu và vận dụng được các kiến thức vào thực tế. Sau khóa học HV sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo HACCP có giá trị cao trên toàn quốc.
 • Nội dung đào tạo:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về HACCP
Phần 2: Các điều kiện tiên quyết khi áp dụng HACCP
Phần 3: Giới thiệu và hướng dẫn phân tích các mối nguy
Phần 4: Các bước áp dụng HACCP
 • Đơn giá: 600.000đ/khóa/SV
2. Chương trình đào tạo VietGap Trồng trọt
 • Thời lượng: 3 ngày
 • Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành trồng trọt, cây trồng, công nghệ sinh học nông nghiệp, cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:
Học viên hiểu và vận dụng được các kiến thức vào thực tế. Sau khóa học HV sẽ được cấp chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo VietGap có giá trị cao trên toàn quốc.
 • Nội dung đào tạo:
+ Giới thiệu khái quát về VietGap.
+ Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất.
+ Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.
+ Quản lý và xử lý chất thải.
+ Ghi chép, lưu trữ hồ sơ truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.
+ Đánh giá nội bộ - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.   
 • Đơn giá: 600.000đ/khóa/SV
3. Chương trình đào tạo VietGap Thủy sản
 • Thời lượng: 5 ngày
 • Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành thực phẩm , công nghệ sinh học thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, cán bộ quản lý, người làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan.
 • Mục tiêu khóa đào tạo:
Học viên vận dụng thành thạo vào thực tế và có thể giảng dạy VietGap. Sau khóa học HV được cấp chứng chỉ ToT (Giảng viên VietGap).
 • Nội dung đào tạo:
 1. Lý thuyết:
+ Giới thiệu khái quát về VietGap.
+ Các yêu cầu pháp lý.
+ Vấn đề an toàn thực phẩm.
+ Quản lý sức khỏe động vật thủy sản.
+ Bảo vệ môi trường.
+ Khía cạnh kinh tế xã hội.
 1. Thực tế:
+ Sau khi học xong lý thuyết, học viên sẽ đi khảo sát,  kiểm tra thực tế (khoảng 01 ngày) ở các trại nuôi và trang trại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Dự kiến địa điểm thực tế: Thốt Nốt, Ô Môn.
+ Tiến hành làm báo cáo.
+ Thuyết trình trước lớp và trước giảng viên.
+ Thi kết thúc khóa.
 • Đơn giá: 1.000.000đ/khóa/SV (không tính chí phí di chuyển, ăn uống khi đi thực tế)
 1. Khai giảng:
Dự kiến khai giảng ngày 02/04/2016. Học các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
 1. Địa điểm:
         Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ - Trường ĐHAG.
Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày 28/03/2016.
        Điện thoại:  076 2.210.920 hoặc 0939.137.155  (gặp  Mr Minh Chiến)             
                                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                   (Đã ký)           
 
 
                                                                                                                                   Vương Thị Mỹ Tâm