THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - QTKD

Thứ năm - 14/03/2019 | 807

                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
                   TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC                                                           PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
          
 
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­
            
                                                    An Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2016
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG NGẮN HẠN
DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - QTKD
                                                                
          Dựa trên nhu cầu thực tiễn của sinh viên khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng trân trọng thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Kỹ năng thẩm định tín dụng dành cho Chuyên viên khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 • Thời lượng chương trình: 60 tiết
 • Nội dung đào tạo:
+ Tư vấn cho khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp các nhu cầu tài chính phù hợp với từng mô hình hoạt động kinh doanh.
+ Tư vấn cho khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp thiết lập một bộ hồ sơ vay vốn phù hợp.
+ Kỹ năng thẩm định năng lực của khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp về pháp lý, tài chính, hoạt động, tài sản đảm bảo … và đề xuất cho vay.
   + Kỹ năng soạn thảo, thiết lập một tờ trình cho vay đối với khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp.
+ Giải ngân, thu nợ và kỹ năng xử lý nợ khó đòi khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp tại các ngân    hàng thương mại.
 • Hình thức đào tạo: Thực hành và ứng dụng. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có đầy đủ kỹ năng tác nghiệp, tự tin như một Chuyên viên khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại, hội nhập nhanh với môi trường kinh doanh ngân hàng hiện nay.
  • Đội ngũ giảng viên: Là các lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo phòng đang làm việc tại các Ngân hàng Thương mại. Với đội ngũ giảng viên có học vị thạc sỹ cùng với những kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho học viên tiếp cận cơ hội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
  • Đơn vị cấp chứng nhận tốt nghiệp: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cấp chứng nhận có giá trị cao trên toàn quốc.
 • Đơn giá:  2.200.000đ/SV/khóa.
 • Khai giảng: Dự kiến khai giảng vào ngày 22/04/2016. Học tối thứ 2, 4, 6 và các ngày thứ 7 và Chủ nhật.
 • Địa điểm học tập: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang.
 • Liên hệ: TT. Tạo nguồn NLPTCĐ, Lầu 2, khu Hiệu bộ- Trường Đại học An Giang
                     Điện thoại:  076 2.210.920  hoặc 0939.137.155 (gặp Ô. Minh Chiến )  
 Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày 18/04/2016.
 Trân trọng kính chào./.
 
        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                       
                                                                                                                                                                              Vương Thị Mỹ Tâm