TBCS CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG NGẮN HẠN DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - QTKD

Thứ năm - 14/03/2019 | 514

Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường,Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng trân trọng thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
 PHÁT  TRIỂN CỘNG ĐỒNG

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

          Dựa trên nhu cầu thực tiễn của các đối tượng là sinh viên khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang, mong muốn có những chương trình đào tạo giúp rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  tạo cơ hội tìm việc sau khi ra trường,Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng trân trọng thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:

       1.  Kỹ năng tác nghiệp dành cho Giao dịch viên 

  • Thời lượng chương trình: 60 tiết
  • Nội dung đào tạo:

      + Giới thiệu tổng quát về nguyên tắc ứng xử, các công việc phải làm và qui trình làm việc của GDV.

      + Thực hành các nghiệp vụ phát sinh trong quản lý thông tin khách hàng: quản lý hồ sơ khách hàng, danh sách đen, thông tin nhóm khách hàng, mẫu dấu chữ ký …

      + Thực hành các nghiệp vụ phát sinh trong quản lý tiền gửi thanh toán: quản lý tài khoản thanh toán, một số cách tính lãi phổ biến, phong tỏa số dư, quản lý Séc, quản lý thấu chi, thanh toán lương cho các tổ chức doanh nghiệp …

      + Thực hành các nghiệp vụ phát sinh trong quản lý tiền gửi có kỳ hạn: quản lý tài khoản tiền gửi, một số cách tính lãi phổ biến (bao gồm cả việc tính lãi rút trước hạn), phong tỏa, chuyển nhượng, chiết khấu …

      + Thanh toán trong nước: tìm hiểu các qui định, đặc điểm các kênh thanh toán trong nước, lập các yêu cầu thanh toán.

      + Chuyển tiền ra nước ngoài: tìm hiểu những qui định, qui trình chuyển tiền ra nước ngoài, tìm hiểu hệ thống Swift (điện MT103) …

  • Hình thức đào tạo: Thực hành và ứng dụng. 2/3 thời gian SV sẽ thực hành trên máy tính. Sau khi tốt nghiệp học viên có  đầy  đủ  kỹ năng tác nghiệp, tự tin như một Giao dịch viên chuyên nghiệp tại các Ngân hàng thương mại hiện nay.

        2. Kỹ năng thẩm định tín dụng dành cho Chuyên viên khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp

  • Thời lượng chương trình: 60 tiết
  • Nội dung đào tạo:

      + Tư vấn cho khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp các nhu cầu tài chính phù hợp với từng mô hình hoạt động kinh doanh.

      + Tư vấn cho khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp thiết lập một bộ hồ sơ vay vốn phù hợp.

      + Kỹ năng thẩm định khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp về pháp lý, tài chính, hoạt động, tài sản đảm bảo … và đề xuất cho vay.

      + Kỹ năng soạn thảo, thiết lập một tờ trình cho vay đối với khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp.

      + Giải ngân, thu nợ và kỹ năng xử lý nợ khó đòi khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp tại các ngân    hàng thương mại.

  • Hình thức đào tạo: Chương trình nhấn mạnh tính thực tiễn cao. Sau khi tốt nghiệp học viên có đầy đủ kỹ năng tác nghiệp, tự tin như một Chuyên viên khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại, hội nhập nhanh với môi trường kinh doanh ngân hàng hiện nay.

      * Đội ngũ giảng viên: Là các lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo phòng đang làm việc tại các Ngân hàng Thương mại. Với đội ngũ giảng viên có học vị thạc sỹ cùng với những kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho học viên tiếp cận cơ hội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

      * Đơn vị cấp chứng nhận tốt nghiệp: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cấp chứng nhận có giá trị cao trên toàn quốc.

      * Đơn giá:  2.200.000đ/SV/Kỹ năng.

      * Khai giảng:

      Dự kiến bắt đầu từ ngày 04/12/2015 và kết thúc vào ngày 13/12/2015. Học tối thứ 2, 4, 6 và các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

      * Địa điểm:

      Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Lầu 2, Khu Hiệu bộ - Trường ĐHAG.

     Các sinh viên, đối tượng có nhu cầu đăng ký xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ, ghi danh và đóng tiền trước ngày  30/11/2015

      Điện thoại:  076 2.210.920 hoặc 0939.137.155  (gặp  thầy Minh Chiến)          

                                                                                                            

                                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                       

                                                                                                          Vương Thị Mỹ Tâm