Hội thảo “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” (Lần 3)

Thứ sáu - 25/10/2019 | 324

Dự án “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” là một sáng kiến do Google khởi xướng, được bảo trợ bởi Bộ Công Thương Việt Nam, kết hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (VWU), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM), Hội đồng Doanh Nhân Nữ Việt Nam (VWEC) và nhiều đối tác khác trên cả nước, nhằm cung cấp các lớp đào tạo miễn phí về kỹ năng số, kỹ năng mềm, và kỹ năng kinh doanh từ cơ bản đến nâng cao.

Nhằm tạo điều kiện cũng như đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang đối với các khóa đào tạo của Dự án “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”; đồng thời chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để phát triển bản thân và công việc kinh doanh với sự trợ giúp của công nghệ, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang có kế hoạch phối hợp với Google Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” (lần 3) với sự tham gia báo cáo của Ths. Cao Huyền Diệu Hương - CEO DNXH OpenM, Cố vấn phát triển cá nhân và là một nhà hoạt động xã hội.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 • Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học An Giang
 • Số lượng dự kiến: 100 người, bao gồm:
  •  Buổi sáng: 50 người
  • Buổi chiều: 50 người
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM, BÁO CÁO VIÊN:
 1. Thời gian: Ngày 01/11/2019, bao gồm 2 buổi:
 • Sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Chiều: từ 13h30 – 17h00
 1. Địa điểm: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng (Phòng 03 - Lầu 2 - Khu hiệu bộ - Trường Đại học An Giang).
 2. Báo cáo viên: Ths. Cao Huyền Diệu Hương - CEO DNXH OpenM, Cố vấn phát triển cá nhân, nhà hoạt động xã hội.
 3. Đăng ký Hội thảo “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” (Lần 3)
IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: 
 
Thời gian Nội dung chương trình Báo cáo viên
7.30 - 8.00 Đón tiếp học viên Ths.Cao Huyền Diệu Hương
8.00 - 11.30 W1: Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0
W2: Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo
S3: Kỹ năng thể hiện bản thân
13.30 - 17.00 W1: Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0
W2: Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo
S3: Kỹ năng thể hiện bản thân
17.00 Kết thúc