Hội thảo chuyên đề “Dạy Toán với Tiếng Anh”

Thứ bảy - 19/10/2019 | 266

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Giới thiệu xu hướng dạy học mới “Dạy Toán bằng Tiếng Anh” đến các giảng viên, giáo
viên giảng dạy môn Toán, Tiếng Anh tại khoa Ngoại ngữ, khoa Sư phạm trường Đại học An Giang,
và các trường Tiểu học trong địa bàn TP. Long Xuyên; sinh viên các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm
Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học thuộc trường Đại học An Giang;
- Giới thiệu các địa chỉ website, giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy;
- Đáp ứng nhu cầu hội nhập của học sinh; nâng cao năng lực sư phạm của giáo viên khi môi
trường học tập ngày càng phát triển và mở rộng.
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Mời đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên.
2. Mời Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, ĐHAG.
3. Mời Giảng viên Bộ môn Toán, Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, ĐHAG.
4. Mời Giáo viên giảng dạy môn Toán & tiếng Anh cấp Tiểu học tại các trường trong địa bàn
TP. Long Xuyên.
5. Sinh viên trường ĐHAG (ưu tiên Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm).
6. Số lượng dự kiến: 50 người.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, BÁO CÁO VIÊN:
1. Thời gian: 8h00 – 10h00, thứ 7 ngày 19/10/2019
2. Địa điểm: Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang
(Lầu 2 - Phòng 03 - Khu hiệu bộ - Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang).
3. Báo cáo viên: TS. Huỳnh Thanh Tiến – Giám đốc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển
Cộng đồng.