TRẦN NGỌC PHƯƠNG

 • TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: TT. Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0908 500 885

  Email: tnphuong@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1.Quá trình đào tạo:
- 1993-1998: Học Tiểu học tại Trường Nguyễn Du
- 1998-2001: Học THCS tại Trường Thoại Ngọc Hầu
- 2001-2004: Học THPT tại Trường Thoại Ngọc Hầu
- 2004-2008: Học Đại học tại Trường ĐH An Giang
2. Quá trình công tác:
- 2008- nay: Công tác tại Trường ĐH An Giang.
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
 Chuyên viên phụ trách Hợp tác Quốc tế và Dịch Thuật - Phiên dịch.
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có):