TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

 • TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

  TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật học

  Đơn vị: Khoa Kinh tế - QTKD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919.808.747

  Email: tldphuong@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: đang cập nhật

  Địa chỉ: 114/45. Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý. Thành Phố Long Xuyên. AN GIANG

Thông tin khác
 1. Quá trình đào tạo
1.1. Từ năm 2011 đến nay
NCS. Trường Pierre Mendès France. Cộng hòa Pháp
1.2. Tốt nghiệp Cao học Luật
       - Năm tốt nghiệp: 2005
       - Trường đại học cấp bằng: LYON II. Cộng Hoà Pháp.
       - Hình thức đào tạo: Chính Quy.
1.3. Tốt nghiệp Đại học ngành thứ hai: Luật học
       - Năm tốt nghiệp: 2003
       - Trường đại học cấp bằng: Đại học Cần Thơ
       - Hình thức đào tạo: Chính Quy
1.4. Tốt nghiệp Đại học ngành thứ nhất: Sư phạm Pháp Văn.
       - Năm tốt nghiệp: 1999
       - Trường đại học cấp bằng: Đại học Cần Thơ.
       - Hình thức đào tạo: Chính Quy
 1. Các khoá bồi dưỡng
  • Năm 2005 Nâng cao khả năng kinh doanh nông nghiệp, Khoa kinh tế-QTKD, Đại học An Giang.
  • Năm 2007 Khởi sự doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  • Năm 2007 Pháp luật đất đai của một số quốc gia Đông Nam Á. Khoa Luật Đại học Cần Thơ.
  • Năm 2008 Pháp luật cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  • Năm 2008 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý, Cục sở hữu trí tuệ
  • Năm 2008 Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Cục sở hữu trí tuệ.
  • Nghiệp vụ sư phạm năm 2009
 2. Kinh nghiệm thực tế
 • Tư vấn dự án KIM LAI, hội Phenix, Marseille, Pháp
 • Tham gia giảng dạy các lớp kỹ năng thuộc dự án CARE
 • Tham gia giảng dạy tại Liên minh hợp tác xã
 • Tham gia giảng dạy tại các trường Đại học : Tây Đô ; An Giang ; Đồng Tháp, Bình Dương ; Đại học Công Đoàn Hà Nội.
 • Phụ trách các lớp tập huấn : « Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý Hợp tác xã » tại các tỉnh : An Giang ; Đồng Tháp; Hậu Giang.
 1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu
 1. Bài viết hội thảo
 • Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và kinh nghiệm một số quốc gia Châu Âu. Đại học An Giang, năm 2012
 • Văn hóa giao thong thủy nội địa một số quốc gia Châu Âu. Ban an toàn giao thong tỉnh An Giang. Tháng 09 năm 2013
 • Điều kiện có hiệu lực hợp đồng theo quy định pháp luật Cộng hòa Pháp. Đại học Luật TPHCM, tháng 10 năm 2013.
 1. Tài liệu biên sọan
 • Pháp luật đại cương
 • Pháp luật kinh tế (Luật kinh doanh)
 • Pháp luật doanh nghiệp (Luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, luật thương mại)
 • Luật thương mại quốc tế.