TRẦN ĐỨC TUẤN

 • TRẦN ĐỨC TUẤN

  TRẦN ĐỨC TUẤN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Kinh tế - QTKD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại:

  Email: tdtuan@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1. Quá trình đào tạo.
Văn bằng
 - 1994: Cử Nhân kinh tế (Chuyên ngành Tài Chính)
 - 2002: Thạc sĩ kinh tế (Chuyên ngành Tài Chính)
Các chứng chỉ ngắn hạn
 - Thuế ứng dụng trong hạch toán kinh doanh
 - Tiếp thị kinh doanh và bán hàng
 - Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng
 - Kiểm soát quá trình thống kê
 - Đánh giá năng lực, thành tích và phát triển nghề nghiệp.
 - Triết học cho nghiên cứu sinh
 - Nghiệp vụ sư phạm dạy đại học
Vị trí công tác cao nhất đạt từ năm 1994 đến nay: Giám đốc tài chính công ty bút Thiên Long, năm 2000 - 2002