TÔ PHƯỚC NGUYÊN

 • TÔ PHƯỚC NGUYÊN

  TÔ PHƯỚC NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Văn Hóa Nghệ Thuật

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0949 496 645

  Email: tphuocnguyen@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1.Quá trình đào tạo:
2003-2007: Đại học Sư phạm Tiếng Anh – Đại học An Giang
2013-2014: Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng Dụng – Curtin University, Australia (SEAMEO RETRAC)
2. Quá trình công tác:
2007 – nay: Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Đại học An Giang
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: - Tiếng Anh du lịch (nhà hàng - khách sạn, lữ hành)
- Tiếng Anh luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL
- Tiếng Anh giao tiếp
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có):