TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

 • TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0918.71.72.75

  Email: tnploan@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: theo thời khóa biểu của trường

  Địa chỉ: 13 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Mỹ Long, Long Xuyên

Thông tin khác
Quá trình đào tạo

- 1998- 2002: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Sư phạm Anh văn

- 2007          : Học viên trường chính trị Tôn Đức Thắng, Trung cấp Lý luận chính trị

- 2007- 2009: Học viên Trường Đại học Curtin, Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng

- 2009- 2012: Học viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Cử nhân Kinh tế                       chuyên ngành Quản trị kinh doanh (văn bằng 2)

Quá trình công tác

2002- nay: Giảng viên Ngoại Ngữ trường Đại học An Giang

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Anh văn

- Các học phần giảng dạy:

Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

Ngữ pháp

Dịch thuật

Phỏng vấn xin việc và Kỹ năng nghề nghiệp

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Anh văn không chuyên

- Hướng dẫn khóa luận Tốt nghiệp Đại học:

1. Tống Thị Ngọc Lũy (DH7D): The Effects of Using Games on Teaching and Learning English Vocabulary in Grade Eleven at Chu Van An High School

2. Nguyễn Thị Liên (DH8D): English Learning Motivation of Non-English Major Freshmen in the Faculty of Economics and Business Administration at An Giang University

3. Đoàn Hồ Văn (DH9D): The Beliefs of the Senior English Majors at An Giang University About the Usefulness of Drama in Learning English Speaking

5. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng

Giải A hội thi thiết kế bài giàng điện tử năm 2010