PHAN ANH TÚ

 • PHAN ANH TÚ

  PHAN ANH TÚ

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0713.3838831

  Email: patu@ctu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: 314 Đường số 06 – KDC Hồng Phát, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Thông tin khác
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: PHAN ANH TÚ                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16 – 01 - 1978                 Nơi sinh: Cần thơ    
Quê quán: Vĩnh Châu – Sóc Trăng                        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2012, Hà lan.
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm bổ nhiệm: 2002
Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - QTKD, ĐH Cần Thơ
Chỗ ở riêng: 314 Đường số 06 – KDC Hồng Phát, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ         
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0713.3838831                
Fax: 0710.3839168                                             Email: patu@ctu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ
Ngành học:  Kinh tế Ngoại thương
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1999
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế quốc tế và kinh doanh         Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học Groningen, Hà Lan
Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế quốc tế và kinh doanh   Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Groningen, Hà lan.
Tên luận án: Entrepreneurship and bribery in a transition economy – Theory and firm-level evidence in Vietnam.
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2. Tiếng Hà lan
Mức độ sử dụng: Lưu loát
Mức độ sử dụng: Căn bản
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999 – 2005 Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ Giảng dạy các môn: Kinh tế quốc tế, kinh tế ngoại thương, kinh tế vi mô (đại cương), kinh tế vĩ mô, đầu tư quốc tế
2005 - 2007 Đại học Groningen, Hà Lan Học cao học (Msc in International Economics and Business)
2008 - 2012 Đại học Groningen, Hà Lan Nghiên cứu sinh tiến sĩ (Phd in International Economics and Business)
2012 - nay Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ Giảng dạy các môn: kinh tế quốc tế, (quản trị) kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, quản trị chiến lược.
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tổng kết tình hình phát triển KT-XH Thành phố Cần Thơ giai đoạn 1986 đến 2015 2015 Tỉnh Tham gia
2 Nghiên cứu mối quan  hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2015 Trường Hướng dẫn
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức kỹ năng được đào tạo của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Khu Hòa An 2014 Trường Hướng dẫn
4 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2014 Trường Chủ nhiệm
5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ĐBSCL 2007 Bộ Tham gia
6 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Kiên Giang 2006 Tỉnh Tham gia
7 Hỗ trợ phát triển HTX ở ĐBSCL (tài trợ bởi chính phủ TBN) 2005 Cấp Tỉnh Tham gia
8 Qui hoạch tổng thể nông nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Mỹ Tú – Sóc trăng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 2004 Cấp Tỉnh Tham gia
9 Qui hoạch tổng thể nông nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Kế Sách – Sóc trăng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 2003 Cấp tỉnh Tham gia
10 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN-KCX Cần Thơ 2003 Cấp Tỉnh Tham gia
11 Dự án xóa đói giảm nghèo Tỉnh Trà Vinh và Cà mau (kinh phí Bộ Khoa học công nghệ) 2003 Cấp Bộ Tham gia
12 Dự án đánh giá tác động của thị trường nông thôn đến giảm nghèo ở ĐBSCL 2003 Nước ngoài (Ausaid) Tham gia
13 Đánh giá ảnh hưởng tổn hại của môi trường – trương hợp bụi xi măng ở Kiên Lương – Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 2001 Nước ngoài (EEPSEA) Tham gia
 
Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
 1.  
Tác động của yếu tố khoảng cách đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 2017 Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
ISSN 1859-0012
 1.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các đối tác thương mại 2017 Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
ISSN 1859-0012
 1.  
Tác động của ứng dụng công nghệ đến quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia 2017 Tạp chí Kinh tế đối ngoại
Đại học Ngoại thương
ISSN: 1859 - 4050
 1.  
Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh – trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia 2017 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh
Đại học quốc gia Hà Nội
ISSN: 0866-8612
 
 1.  
Vì sao cải tiến thể chế cấp Tỉnh có tác động đến thu hút FDI tại Việt Nam 2017 Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
ISSN: 0866-7120
 1.  
Nghiên cứu chỉ số thương mại nội ngành trường hợp ngành da giày Việt Nam giai đoạn 2002-2012 2017 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội
Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
ISSN: 1859-0764
 1.  
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2017 Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ.
ISSN: 1859-2333
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp 2016 Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang
 1.  
Nghiên cứu mối quan hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2016 Tạp chí Khoa học thương mại
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vay vốn tại các quỹ tín dụng nhân dân của người dân ở Thành phố Cần Thơ 2016 Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng
 1.  
Entrepreneurial characteristics and private firm performance in the Mekong River Delta 2016 Can Tho University Journal of Science
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 2016 Tạp chí Công Thương
 1.  
Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 2016 Tạp chí Công Thương
 1.  
Nghiên cứu tác động của khoảng cách văn hóa quốc gia đến thu hút FDI tại Việt Nam 2016 Tạp chí Công Thương
 1.  
Nghiên cứu ý định sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ 2016 Tạp chí Khoa học kinh tế Đà Nẵng
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa kinh tế trường đại học Cần Thơ
 
2016 Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp. 2015 Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
 1.  
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp – trường hợp sinh viên Khoa kinh tế - QTKD Trường ĐHCT 2015 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
 1.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ 2015 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
 1.  
The impact of personal relationship on bribery incidence in transition economies 2015 European Management Review
 1.  
Mối quan hệ giữa nhận thức của nhà đàm phán xuất khẩu về văn hóa quốc gia đối tác và kết quả đàm phán  2014 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
 1.  
Tham nhũng – định nghĩa và phân loại 2013 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
 1.  
Mối quan hệ giữa đặc điểm cá nhân nhà quản lý và hối lộ 2012 Asian Academy of Management Journal
 1.  
Which entrepreneurs bribe and what do they get from it? Exploratory evidence from Vietnam 2012 Entrepreneurship Theory and Practice
 1.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DNTN ở Kiên Giang 2008 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
 1.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DNTN ở ĐBSCL 2007 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
 1.  
Hiện trạng của các nhà máy xay xát lúa gạo tại Việt Nam 2003 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
 1.  
Phân tích hiện trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp 2000-2001 Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ