PHẠM XUÂN PHÚ

 • PHẠM XUÂN PHÚ

  PHẠM XUÂN PHÚ

  Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Phát triển nông thôn

  Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp - TNTN

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn và Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiê

  Điện thoại: 0913.821334

  Email: pxphu@agu.edu.vn, phamxuanphu@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc: đang cập nhật

  Địa chỉ: Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn & Quản Lý TNTN, Khoa Nông Nghiệp & TNTN, Đại Học An Giang

Thông tin khác
1. Quá trình đào tạo:
- Tháng 1/2008 tốt nghiệp Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn, Trường Đại Học Nông Nghiệp, Thuỵ Điển.
- Tháng 9/2000 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản Lý Đất Đai, Trường Đại Học Cần Thơ.
- Năm 1995 tốt nghiệp phổ thông trung học Thạnh An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.

2. Quá trình công tác
- Tháng 10/2000. Cán bộ địa chính huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
- Tháng 05/2001. Cán bộ địa chính huyện ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
- Tháng 10/2001. Cán bộ địa chính xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
- Tháng 05/2002 đến nay. Giảng viên trường Đại Học An Giang.

3. Nhiệm vụ và công việc hiện nay:
- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Tham gia quản lý ngành phát triển nông thôn.
- Chủ nhiệm lớp phát triển nông thôn khóa 12.
- Phó Bộ Môn PTNT-QLTNTN, Khoa NN-TNTN
- Tổ trưởng tổ công đoàn Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn – QLTNTN.
 
 
3.1. Giảng dạy:
- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông.
- Du lịch nông thôn.
- Chính sách nông nghiệp, nông thôn.
- Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân
- Phát triển nông thôn

3.2. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Sinh kế (Livelihood)
- Xóa đói giảm nghèo (Poverty alleviation).
- Du lịch nông thôn (Rural tourism).
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural resources management).
- Kinh tế - xã hội (Socio-economic).

4. Các chứng nhận khoá bồi dưỡng về giảng dạy và nghiên cứu khoa học:
- Giáo dục học đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội, 8/2002).
- Nghiên cứu giáo dục và thiết kế chương trình giảng dạy (Đại học An Giang, 10/2003).
- Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội, 11/2003)
- Phương pháp phân tích hệ sinh thái nông nghiệp trong nghiên cứu phát triển nông thôn (Đại học An Giang, 12/2003).
- Quản lý dự án phát triển nông thôn, từ ngày 27 - 30 tháng 9 năm 2005 (Đại học Nông Lâm Huế, 2005).
- Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng, can thiệp và ngăn chặn bạo lực và lạm dụng con người, từ ngày 21 - 25 tháng 5 năm 2007. (Đại Học An Giang, 2007).
- Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng, chữa trị và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng các chất hóa học, từ ngày 28 - 30 tháng 5 năm 2007. (Đại Học An Giang, 2007).
- Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng, việc sử dụng hoạt động nhóm để tác động đến sức khỏe cộng đồng, từ ngày 4 - 5 tháng 6 năm 2007. (Đại Học An Giang, 2007).
- Quản lý hệ sinh thái đất ngập nước ở khu vực hạ lưu Mê Kông, trường đại học chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan. Từ ngày 11 - 30 tháng 05 năm 2008.
- Phương pháp viết bài khoa học, từ 05 -09 tháng 01 năm 2009. (Đại Học Nông Lâm Huế, 2009).
- Nghiệp vụ sư phạm, từ ngày 07 tháng 08 năm 2009 đến ngày 12 tháng 09 năm 2009. ( Đại Học An Giang)
- Quy hoạch nông nghiệp, thiết kế, quản lý dự án phát triển nông thôn, xây dựng tài sản nội lực cộng đồng. Tháng 10/2009 (Đại Học An Giang)
- Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, từ ngày 26-28/05 2009 (Đại Học An Giang)
- Nâng cao kỹ năng truyền thông và điều hành có sự tham gia của cộng đồng và bảo vệ tài nguyên nước và song ngòi, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 năm 2009 ở Hà Nội.
- Kỹ năng đàm phán và giải quyết mâu thuẫn, ngày 04 -05 tháng 09 năm 2009, TP Hồ Chí Minh.
- Biến đổi khí hậu liên quan đến chăn nuôi và môi trường, ngày 16 -18 tháng 11 năm 2009.
- Phân tích lợi ích và chi phí về kinh tế và môi trường, ngày 11 -26 tháng 7 năm 2011, TP Hồ Chí Minh.
- Phương pháp nghiên cứu định tính, từ ngày 18-20/03/2014 (Đại Học An Giang)

5. Tham gia làm dự án:
- Dự án DANIDA về công nghệ sau thu hoạch ở tỉnh An Giang, năm 2002.
- Dự án VAM NAO NORTH, bồi lắng phù sa phì nhiêu đất khu vực Bắc Vàm Nao ở tỉnh An Giang, năm 2003.
- Dự án ELANG VIET về đưa ứng dụng công nghệ thông tin xuống người dân nông thôn tỉnh An Giang, năm 2003.
- Dự án SEARCA, đánh giá tổng thể kinh tế - xã hội - môi trường huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, năm  2007.
- Dự án VAM NAO NORTH về Đánh giá cách quản lý hệ thống thủy lợi thay cho quản lý bằng ranh giới hành chính, tỉnh An Giang, năm 2007.
- Dự án OXFAM về công bằng sử dụng nước ở ĐBSCL, năm 2010.
- Dự án SEARCA. Khảo sát tác động của xâm nhập nhập đến an ninh lương thực ở ĐBSCL, năm 2013.

6. Tham gia tập huấn cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh
- Kỹ năng làm việc tập thể cho công ty VFC và công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, từ ngày 20-24/08/2013.
- Kỹ năng quản lý dự án cho Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày 15-20/10/2013.
-  Kỹ năng làm việc nhóm cho công ty VFC, từ ngày 20/08/2011-21/08/2011.
-  Kỹ năng giao tiếp và truyền thông cho Sở nội vụ tổ chức 10/09/2011-11/09/2011.
- Kỹ năng quản lý dự án cho công ty VFC, công ty Tân Thành, từ ngày 15/08/2012-17/08/2012.
- Quản lý dự án cho trung tâm tạo nguồn, Đại học An Giang, từ ngày 12/01/2013-02/02/2013.
- Kỹ năng làm việc tập thể cho trung tâm tạo nguồn, Đại học An Giang, từ ngày 20/03/2013-20/04/2013
- Du lich nông thôn và du lịch sinh thái cho công ty du lịch lữ hành Long Xuyên, từ 15/04-17/04/2013.

7. Tham gia nghiên cứu:
- Võ Tòng  Anh, Nguyễn Văn Minh, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Cao Trí, Phan Ngọc Duyên, Trần Văn Hiếu, Dương Văn Nhã, Trần Minh Hải, Trần Phương Lan, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Duy Tân, Đào Văn Thanh, Võ Thị Xuân Tuyền, Huỳnh Ngọc Đức, Nguyễn Thị Bé Phúc, Nguyễn Minh Châu; 2002. “Công  nghệ sau thu hoạch tỉnh An Giang”.
- Võ Tòng Anh, Dương Văn Nhã, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Quang, Nguyễn Văn Kiền, Huỳnh Ngọc Đức, Phạm Xuân Phú và Phan Ngọc Duyên; 2003. “ Bồi lắng phù sa phì nhiêu đất khu vực Bắc Vàm Nao tỉnh An Giang”.
- Võ Tòng Anh, Lê Minh  Tùng, Trương Bá Thảo, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Kiền, Trần Văn Hiếu, Huỳnh Ngọc Đức, Phạm Xuân Phú, Trần Nhật Phương Diễm; tháng 2/2004. “ Quyết định của nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng ở tỉnh An Giang”
- Dương Văn Nhã, Võ Tòng Anh, Trương  Bá Thảo, Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Ngọc Đức, Nguyễn Trần Nhẫn Tánh, Phan Ngọc Duyên, Phạm Xuân Phú, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Phương Loan, Ngô Thuỵ Bảo Trân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Văn Thanh, Cao Thị Luyến, Phạm Huỳnh Thanh Vân, Lê Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thị Thu Hồng, Phạm Duy Tiễn, Lê văn Lễnh; tháng 2/2004. “Nghiên cứu tác động của đê bao đến đời sống kinh tế xã hội và môi trường ở một số khu vực đê bao tỉnh An Giang”.
- Võ Tòng Anh, Dương Văn Nhã, Phạm Văn Quang, Phạm Xuân Phú, Huỳnh Ngọc Đức, Phạm Duy Tiễn, Phan Ngọc Duyên; tháng 5/2004. “ Đánh giá thích nghi kiểu sử dụng đất ở xã Tây Phú, Vĩnh Chánh, Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, năm 2004”.
- Võ Tòng Anh, Dương Văn Nhã, Phạm Văn Quang, Phạm Xuân Phú, Huỳnh Ngọc Đức, Phạm Duy Tiễn, Phan Ngọc Duyên; năm 2004. “ Đánh giá thích nghi cho đa dạng hóa cây trồng vật nuôi ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, năm 2004”
- Võ Tòng Anh, Dương Văn Nhã, Phạm Văn Quang, Phạm Xuân Phú, Huỳnh Ngọc Đức, Phạm Duy Tiễn, Phan Ngọc Duyên; năm 2007.“ Chỉnh lý và bổ sung bản đồ đất huyện tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:250,000”, năm 2007.
- Phạm Huỳnh Thanh Vân, Võ Tòng Anh, Bùi Minh Sang, Phạm Xuân Phú, Phan Ngọc Duyên, 2008. Ảnh hưởng của chương trình 134 lên đời sống người dân Khmer tỉnh An Giang, Việt Nam. Nghiên cứu hợp tác với Dự án Nghiên cứu Phát triển nông thôn bền vững tại Việtnam (RDV).
- Phạm Huỳnh Thanh Vân, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Văn Thái, Trần Văn hiếu, 2010. Vai trò của kiến thức bản địa trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu trường hợp tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

7. Các công trình nghiên cứu đã đăng thông tin khoa học, tạp chí trong và ngoài nước
- Phạm Xuân Phú, Võ Quang Minh, Nguyễn Ngọc Đệ, 2000. Quản lý đa dạng sinh học bằng phần mềm Wingis ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Luận văn tốt nghiệp Đại học, năm 2000.
- Phạm Xuân Phú, Adam Pain, Võ Tòng Anh, 2007. Tác động của chương trình cụm tuyến dân cư lên sinh kế của người dân ở ĐBSCL, Việt Nam. Nghiên cứu tình huống ở 2 xã Tân An và Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Luận văn tốt nghiệp Thạc Sĩ, năm 2007.
- Phạm Xuân Phú, 2007. Để phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Số 30, tháng 09 năm 2007. Thông tin khoa học ở trường Đại Học An Giang, 2007.
- Phạm Xuân Phú, Adam Pain, Võ Tòng Anh, 2008. Tác động của chương trình cụm tuyến dân cư lên sinh kế của người dấn ở tỉnh An Giang. Số 31, tháng 01 năm 2008. Thông tin khoa học ở trường Đại Học An Giang, 2008.
- Phạm Xuân Phú, Nguyễn Minh Du, Lê Văn Lễnh. Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Số 32, tháng 05 năm 2008. thông tin khoa học ở trường Đại Học An Giang, 2008.
- Phạm Xuân Phú, 2008. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho Đoàn viên sinh viên, 2008. http://enews.agu.edu.vn/?act=VIEW&a=4170
Phạm Xuân Phú, tháng 3/2007. Tác động của chương trình cụm tuyến dân cư lên sinh kế của người dấn ở tỉnh An Giang, nghiên cứu trường hợp ở xã Tân An và Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Trên trang web của Đại Học Nông Nghiệp Thụy Điển: www.sol.sle.se
- Phạm Xuân Phú, tháng 7/2008. Tác động của chương trình cụm tuyến dân cư lên sinh kế của người dấn ở tỉnh An Giang, nghiên cứu trường hợp ở xã Tân An và Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, quyển 18, Số 1, ISSN 1018-5291.
http://www.cirdap.org.sg/Ap_contents.htm
Phạm Xuân Phú, tháng 05/2010. Mỹ Hòa Hưng với mô hình du lịch dựa vào cộng đồng. Tạp chí kinh tế và môi trường.
Phạm Xuân Phú, Ngô Thụy Bảo Trân, Phạm Huỳnh Thanh Vân, Phan Ngọc Duyên, tháng 06/2011. Đóng góp của du lịch và cộng đồng cho xóa đói giảm nghèo ở tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học của sở khoa học và công nghệ tỉnh An Giang và Trường Đại Học An Giang.
Phạm Xuân Phú, tháng 07/2011. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao dưới góc độ của một giảng viên. Hội thảo quốc tế về “ Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”
P.X.Phu, V.T.Anh,N.T.B.Tran, P.H.T.Van, P.N. Duyen. 2011. Đóng góp của du lịch dựa vào cộng đồng cho xóa đói giảm nghèo, nghiên cứu tình huống ở xã Văn Giáo, Châu Phong, huyện Tịnh Biên, Tân Châu , tỉnh An Giang. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, quyển 21, số 1, tháng 7 năm 2011. ISSN 1018-5291. http://cirdap.org/?page_id=134
Phạm Xuân Phú. 2012. Tiềm năng và thách thức phát triển du lịch nông nghiệp góp phần cải thiện sinh kế của người dân nông thôn tỉnh An Giang. Số Chuyên đề, tháng 09 năm 2012. Thông tin khoa học ở trường Đại Học An Giang, 2012.
Pham Xuan Phu, Ngo Thuy Bao Tran, Phan Ngoc Duyen, Thai Huynh Phuong Lan.2012. Impact of aquatic resources on livelihood of the people lower Mekong Basin-A case study in Phu Loc, Khanh An communes, Tan Chau, An Phu district, An Giang province.Volume 2. ISBN: 978-604-918-022-4, 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development. HCMC-VNU Publishing house.
Phạm Xuân Phú. 2013. Tác động của nguồn lợi thủy sản đến sinh kế của người dân dễ bị tổn thương ở tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học trường Đại Học An Giang, quyển 1, trang 1-7, ISSN:0866-8066.
Phạm Xuân Phú. 2013. Tầm quan trọng của khoa học công nghệ thông qua mô hình liên kết “bốn nhà” cho phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung.

8. Nhận học bổng học tập dài hạn, tập huấn ngắn hạn
- Học bổng học Cao Học, năm 2006 chuyên ngành Phát Triển Nông Thôn do cơ quan cấp học bổng SIDA, Thụy Điển
- Học bổng ngắn hạn, năm 2004 tập huấn về hệ sinh thái đất ngập nước ở Thái Lan, do cơ quan cấp học bổng
-Học bổng ngắn hạn năm 2011 tập huấn về công nghệ thông tin và viễn thắm ở Đài Loan, do cơ quan cấp học bổng

9. Nhận bằng khen và giải thưởng
- Tặng bằng khen về nghiên cứu khoa học “có đề tài đóng góp chuyển giao ứng dụng khoa học vào đời sống” theo quyết định số 393/QĐ- ĐHAG, ngày 15/09/2011 của Hiệu trưởng Đại Học An Giang.
- Tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, quyết định 1419/QĐ-TLĐ, Hà Nội, ngày 25/10/2012 của chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
- Bằng khen của UBND tỉnh An Giang tặng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 02 năm liên tục (năm 2011-2012, 2012-2013). Số 231/QĐ-UBND, ngày 4/9/2013, UBND tỉnh An Giang.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm học 2011-2012, Số 265/QĐKT-ĐHAG, ngày 21/08/2012 của Hiệu trưởng Đại Học An Giang.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm học 2012-2013, 276/QĐKT-ĐHAG, ngày 06/8/2013 của Hiệu trưởng Đại Học An Giang.