PHẠM PHAN THỊ MINH NGUYỆT

 • PHẠM PHAN THỊ MINH NGUYỆT

  PHẠM PHAN THỊ MINH NGUYỆT

  Học hàm, học vị: Cử nhân

  Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Biên tập viên

  Điện thoại: 090 797 2185 – 0949 817 461

  Email: minhnguyetatv@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1.Quá trình đào tạo:
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học An Giang niên khóa 2003 – 2007
2. Quá trình công tác:
- Phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang từ 1/9/2007 đến nay.
- Cộng tác viên các trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học An Giang, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng Trường Đại học An Giang (RCCD), Trung tâm ngoại ngữ An Giang (AGI), v.v…
- Từng là cộng tác viên các tổ chức CARE Việt Nam, RVMK, Pacific Links…
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
- Các kỹ năng tiếng Anh
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có):