PHẠM PHAN MINH NGUYÊN

 • PHẠM PHAN MINH NGUYÊN

  PHẠM PHAN MINH NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Cử nhân

  Đơn vị: Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phát thanh viên, Biên tập viên

  Điện thoại: 01689910731

  Email: ppminhnguyen115@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

Thông tin khác
 1. Quá trình đào tạo:
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học An Giang niên khóa 2008-2012
 1. Quá trình công tác:
- Biên tập viên/ Phát thanh viên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang từ 02/09/2012 đến nay.
- Cộng tác viên Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng Trường Đại học An Giang (RCCD), Trung tâm ngoại ngữ An Giang (AGI),  Trung tâm NIIT, Trung tâm Ngoại ngữ Âu Việt Úc, v.v…
 1. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
Các kỹ năng tiếng Anh