PHẠM LÊ THÔNG

 • PHẠM LÊ THÔNG

  PHẠM LÊ THÔNG

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng Bộ Môn

  Điện thoại: 0710 3838831

  Email: plthong@ctu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: A3-33 đường số 4, KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Thông tin khác
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: PHẠM LÊ THÔNG                       Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20-04-1974                Nơi sinh: Cần Thơ
Quê quán: Bến Tre                                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                  Năm phong học vị: 2009
Học hàm cao nhất: Phó Giáo sư                      Năm phong học hàm: 2015
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: A3-33 đường số 4, KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 0710 3838831   Nhà riêng: 0710 3828173
                                                                                   
E-mail: plthong@ctu.edu.vn
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học chuyên môn: Marketing
Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 1996         
Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế phát triển        Năm cấp bằng:        2000
Nơi đào tạo: Dự án Cao học Việt Nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế TP. HCM      
Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển        Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Groningen, Vương quốc Hà Lan
Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Determinants of child health and contraceptive use in Vietnam; A microeconometric analysis
3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn                               Mức độ sử dụng: thành thạo
2.                                               Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
3/1999 – 2005
 
Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Đại học Cần Thơ Giảng dạy các môn học cho các sinh viên Cử nhân ngành Kinh tế:
Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
2005 - 2009 Học Tiến sĩ tại Hà Lan  
1/2009 – nay
 
 
Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Đại học Cần Thơ Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế vi mô và Kinh tế lượng
     
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.   Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Trường Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  “Economic efficiency of rice production in Cantho”
 
1998/1998 Luận án Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, tại Dự án Cao học Việt Nam – Hà Lan, TP. Hồ Chí Minh Chủ nhiệm
2 Forest management systems in the Mekong River Delta, Vietnam 1999/2002 Chương trình Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) Tham gia
3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình Khơ me tại Trà Vinh 2002/2002 Đề tài cấp Bộ Tham gia
4 Silvofishery farming farming systems in Ca Mau province, Vietnam” 2001/2002 Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) Tham gia
5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Kiên Giang 2005/2006 Đề tài cấp Tỉnh Chủ nhiệm
6 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ĐBSCL 2004/2006 Đề tài cấp Bộ Tham gia
7 Phân tích hiệu quả về kỹ thuật, phân phối và kinh tế của việc sản xuất lúa ở ĐBSCL 2009/2010 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm
8 Ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với thu nhập của người lao động ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 2010/2011 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
 
2.   Các công trình khoa học đã công bố:
 
2.1.      Tạp chí quốc tế
Pham Le Thong, Peter Kooreman, Ruud Koning and Doede Wiersma (2013), “Gender patterns in Vietnam’s child mortality”, Journal of Population Economics, vol. 26(1), pp. 303-322.
 
2.2.      Tạp chí trong nước
Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Lê Tấn Nghiêm (2008), “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 9-2008, trang 103-112.
Lê Khương Ninh, Phạm Lê Thông, Phan Anh Tú, Lê Tấn Nghiêm (2007) “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ĐBSCL”, Nghiên cứu Kinh tế, số 347, tháng 4 -2007, trang 47-55.
Phạm Lê Thông (2011), “Hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của vụ lúa Đông Xuân ở đồng bằng sông Cửu Long”, Nghiên Cứu Kinh Tế, số 9(400), trang 34-42.
Phạm Lê Thông (2011), “So sánh hiệu quả kỹ thuật của vụ lúa hè thu và thu đông ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Phát triển Kinh Tế, số 250, tháng 8, 2011, trang 12-19.
Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên (2011), “So sánh hiệu quả kinh tế của vụ lúa Hè Thu và Thu Đông ở ĐBSCL”, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 18a, trang 267-276.
Phạm Lê Thông, Châu Thị Kim Hà (2011), “Hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Công nghệ Ngân hàng, số 69 tháng 12/2011, trang 20-26.
Trần Phạm Tính, Phạm Lê Thông (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên tại Cần Thơ”, Công nghệ Ngân hàng, số 70+71 tháng 1/2012, trang 48-54.
Võ Văn Dứt, Phạm Lê Thông (2012), “Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại và doanh nghiệp tại Cần Thơ”, Ngân hàng, số 10 tháng 5/2012, trang 42-47.
Phạm Lê Thông (2012), "Ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với thu nhập của người lao động ở đồng bằng sông Cửu Long", Nghiên cứu Kinh tế, số 9(412), trang 63-69.
Trần Thị Tố Như, Phạm Lê Thông (2012), “Nhu cầu tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Sóc Trăng”, Công Nghệ Ngân hàng, số 80 tháng 11/2012, trang 42-49.
Trần Thanh Nghiệp, Phạm Lê Thông (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ”, Công Nghệ Ngân hàng, số 86 tháng 5/2013, trang 42-49.
Phạm Lê Thông (2013), “Mức phí sẵn lòng trả cho bảo hiểm giá lúa của các nông hộ ở Cần Thơ”, Công Nghệ Ngân hàng, số 90 tháng 9/2013, trang 3-10.
Phạm Lê Thông và Lê Thanh Hoàng Huy (2013), “Chi tiêu cho xổ số kiến thiết của người dân thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 28d, trang 64-70.
Đào Thị Tiến Minh và Phạm Lê Thông (2014), “Cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”, Ngân hàng, số 8 tháng 4/2014, trang 39-44.
Nguyễn Văn Tiển và Phạm Lê Thông (2014), “Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng sen trên địa bàn Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 30d, trang 120-128.
Phan Lê Trung và Phạm Lê Thông (2014), “Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến lạm phát ở Việt Nam”, Công nghệ Ngân hàng, số 102, trang 17-24.
Phạm Lê Thông và Nguyễn Thị Thiên Hảo (2014), “Lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ điện thoại di động trả sau Vinaphone”, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 33(2014), trang 58-64.
Khổng Tiến Dũng và Phạm Lê Thông (2014), “Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân ở ĐBSCL”, Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 31(2014), trang 81-90.
Phạm Lê Thông và Phạm Trần Ngọc Hương (2015), “Tác động của tín dụng nhỏ từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”, Công nghệ Ngân hàng, số 112, trang 19-27.
Phạm Lê Thông và Đặng Thị Phượng (2015), “Hiệu Quả Kinh Tế Của Mô Hình Nuôi Tôm Sú Thâm Canh Và Bán Thâm Canh Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”, Kinh tế & Phát triển, số 217, trang 46-55.
Phạm Lê Thông và Lý Phương Thùy (2016), “Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam”, Kinh tế & Phát triển, số 229, trang 43-51.