PHẠM HUỲNH THANH VÂN

 • PHẠM HUỲNH THANH VÂN

  PHẠM HUỲNH THANH VÂN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp - TNTN

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng bộ môn Phát triển NT - TNTN

  Điện thoại: 0908164171

  Email: phtvan@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: Bộ môn Phát triển Nông Thôn và QLTNTN, Khoa Nông Nghiệp – TNTN, Đại Học An Giang

Thông tin khác
1.  Bằng cấp và chứng chỉ
 • Bằng kỹ sư Trồng Trọt, tốt nghiệp năm 2001 tại Trường Đại Học Cần Thơ
 • Bằng cao học Phát Triển Nông Thôn Bền Vững (2006) tại Đại Học Nông Nghiệp Hoàng Gia Anh, England, UK
2. Tập Huấn liên quan
 1. Tập huấn 1 tuần về Tài Sản – Chính yếu Của Sự Phát Triển Cộng Đồng, Đại học St. Francis Xavier (Canada) và Đại Học An Giang , Vietnam (2006)
 2.  Tập huấn 1 tháng về Phương pháp tiếp cận nội lực dựa vào cộng đồng (Tập huấn do Viện nghiên cứu Coady, Đại học St. Francis Xavier, Antigonish, Nova Scotia, Canada từ ngày 04/09 đến ngày 5/10 năm 2006.
 3. Tập huấn 1 tuần về Phương Pháp Nghiên Cứu Định Tính và Định Lượng, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long, Viêtnam (2006)
 4.  Quy hoạch nông nghiệp, thiết kế dự án phát triển nông thôn; gầy dựng tài sản nội lực, tháng 10 năm 2009, do dự án TRIG tài trợ.
 5.  Tập huấn về Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, Cần Thơ 2 - 4 tháng 11 năm 2012
 
3. Kinh nghiệm bản thân
 
 • Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ Môn Phát triển nông thôn – Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học An Giang .
 • Tham gia giảng dạy môn học Phát triển cộng đồng cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn, khoa Nông nghiệp - TNTN từ năm 2008.
 • Hợp tác với Trung tâm Tạo Nguồn và Phát triển Cộng đồng trong đào tạo ngắn hạn về chuyên đề Kỹ năng phát triển cộng đồng từ năm 2007 (các lớp thuộc dự án PHE, tập huấn dành cho cán bộ sở ban ngành trong tỉnh,…).
 
4. Tạp chí liên quan
 1.  Phạm Huỳnh Thanh Vân, 2005. Hệ thống lúa cá ở Châu Á. IRD matters. Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia Anh, UK.
 2.    Phạm Huỳnh Thanh Vân, Võ Tòng Anh, Bùi Minh Sang, Phạm Xuân Phú, Phan Ngọc Duyên, 2008. Ảnh hưởng của chương trình 134 lên đời sống người dân Khmer tại tỉnh An Giang. Tìm hiểu chính sách và thực tiển- Những nghiên cứu sinh kế trong thời kỳ quá độ. NXB Đại học Huế. 2009.
 3. Phạm Xuân Phú, Ngô Thụy Bảo Trân, Phạm Huỳnh Thanh Vân, Phạm Duy Tiễn. 2010. Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số 40, tháng 04 năm 2010. thông tin khoa học ở trường Đại Học An Giang, 2010.
 4.  Hồ Thị Ngân, Orijans Bartholsson, Phạm Huỳnh Thanh Vân, 2010. Di cư lao động của công nhân Khmer về nông thôn tại Việtnam, nghiên cứu trường hợp tại xã Ô lâm, huyện Tri Tôn, An Giang. Nông thôn ngày nay: đời sống, thể chế và chiến lước thích ứng. NXB Đại học Huế. 2010.
 5.  Phạm Huynh Thanh Vân, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Văn Thái, Trần Văn Hiếu. Đóng góp của kiến thức bản địa trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kiên Giang, Đồng bằng sông Cửu Long.  Asia- Pacific journal of Rural Development, Volume XXII, issue No 2; ISSN 1018 - 5291