NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Trung Tâm Thúc đẩy Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Tư vấn viên

  Điện thoại: 0908374106

  Email: nphuong@alumni.upenn.edu

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: 103/17 Nguyễn Thế Truyện, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM, Việt Nam

Thông tin khác

LĨNH VỰC & NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Huy động nguồn lực    Doanh nghiệp xã hội    Nghiên cứu 
Hoạch định chiến lược   Quản lý TC Phi lợi nhuận    Lãnh đạo 
 

HỌC VẤN 

2010 – 2011                 Thc sĩ  ngành Lãnh đạo T chc Phi li nhu
                                    Đại học Pennsylvania / Chương trình học bổng Fulbright
 
2006                            Chương trình Lãnh đạo Châu Á Thái Bình Dương         Trung tâm Đông Tây, Hawaii
 
2001                            C Nhân ngành Ng Văn Anh 
                                  Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP Hồ  Chí Minh 
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

02/2012 – Hin nay  Tư vn - Trung tâm Thúc đẩy Sáng kiến Phc v Cng đồng
Hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội triển khai hoạch định kinh doanh và huy động nguồn quỹ đầu tư.  
   
02/2009 – 07/2010  Phát trin Doanh nghip Xã Hi - Saigon Children’s Charity 
Phát triển dự án thí điểm doanh nghiệp xã hội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn : xây dựng kế hoạch kinh doanh, huy động vốn và quản lý dự án. 
 
01/2008 – 10/2008 Ph trách Truyn thông – WinRock International 
Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ và giữa các bên liên quan của dự án tại cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực. 
 
01/2007 – 10/2007   Tư vn – Qu Credit Suisse khu vc Châu Á Thái Bình Dương  
Thiết kế và triển khai các chương trình thúc đẩy thiện nguyện trong 6,000 nhân viên Credit Suisse. Đánh giá và quản lý các khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực mà Quỹ tài trợ. 
 
06/2003 – 07/2006 Qun lý B phn Gây qu - Saigon Children’s Charity (SCC) 
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược huy động nguồn lực ngắn và dài hạn cho tổ chức, đạt mục tiêu US$650,000 năm 2005 và  US$800,000 cho năm 2006;
 • Quản lý 2 nhân viên toàn thời gian và hơn 20 tình nguyện viên.; 
 • Phụ trách các sự kiện gây quỹ chính trong và ngoài nước; 
 • Nghiên cứu và phát triển những nguồn quỹ mới, xây dựng quan hệ đối tác với nhà tài trợ hiện có và tiềm năng.