NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

 • NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0989.404842

  Email: ntnanh@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ:

Thông tin khác
1.Quá trình đào tạo: 2004 – 2008:
- Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học An Giang 2009 – 2012:
- Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh – ĐH Mở TP. HCM
2. Quá trình công tác 2008 – 2013:
- Giảng dạy tiếng Anh – Trường ĐHQG Kinh tế - Luật TPHCM và ĐH Hoa Sen 2013
- Hiện nay: Chuyên viên Phòng Đào Tạo – Trường ĐHAG
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:
- Tiếng Anh giao tiếp, luyện thi chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELTS, A1, A2,B1,B2
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có): Không