NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 • NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

  Điện thoại: 0918984103

  Email: ntanguyet@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: từ 7h đến 5h, thứ hai đến thứ sáu

  Địa chỉ: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa sư phạm, trường Đại học An Giang

Thông tin khác

Quá trình đào tạo

- 1998 – 2002: Học đại học tại trường Đại học Cần Thơ

- 2004 – 2006: Học cao học tại trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

- 2002 đến nay: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa sư phạm, trường Đại học An Giang.

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ cho trẻ em.

- Các học phần giảng dạy: Phương pháp giảng dạy, Nghe, Nói, Ngữ âm, Ngữ âm học và Âm vị học, Reading, Writing, Public Speaking.

- Hướng dẫn khóa luận Tốt nghiệp Đại học:

1. Thúy Vi

2. Xuân Huệ