Đoàn Hùng Dũng

 • Đoàn Hùng Dũng

  Đoàn Hùng Dũng

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Tổng Công ty PSD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PSD, Thành viên HĐQT Tập đoàn Phan Vũ

  Điện thoại: Đang cập nhật

  Email: hdung@psdcorporation.com

  Thời gian địa điểm làm việc: Đang cập nhật

  Địa chỉ: Đang cập nhật

Thông tin khác