ĐỖ HẢI LONG

 • ĐỖ HẢI LONG

  ĐỖ HẢI LONG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

  Đơn vị: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0932.992929

  Email: dohailong.vn@gmail.com

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: 5E2 Thành Thái, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thông tin khác

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:
Ngành học: Thống kê              Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học kinh tế Tp. HCM,         Năm tốt nghiệp:1977
2. Sau đại học
-Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý nhà nước,       Năm cấp bằng: Năm 2000
Tên đề tài luận văn tốt nghiệp: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh An Giang thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Nơi tốt nghiệp: Học viện Hành chính quốc gia – phân hiệu Tp. HCM.
3. Ngoại ngữ: B Anh văn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/1977-4/1989 Cục Thống kê tỉnh An Giang Cán bộ, phụ trách phòng, Trưởng phòng
5/1989 – 8/1990 Sở Kinh tế đối ngoại Chánh văn phòng
9/1990 – 8/2001 VP UBND tỉnh Chuyên viên, chuyên viên chính, trưởng phòng tổng hợp
9/2001 - nay Sở KHĐT Phó giám đốc
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm
 hoàn thành
Đề tài cấp (NN,Bộ,ngành,trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  Các đề tài nghiên cứu khoa học      
1 Giải pháp chiến dịch cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL đến năm 2010 2001 Tỉnh An Giang Trực tiếp
2 Chiến lược phát triển nông thôn An Giang đến năm 2030
 
2002 Tỉnh An Giang Trực tiếp
3 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết TW về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2010 Tỉnh An Giang Trực tiếp
4 Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa từ thực tiễn quá trình đổi mới của tỉnh An Giang (Thực hiện chủ trương của TW về tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới - tỉnh An Giang   Tỉnh An Giang Tham gia
 
2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố trong 3 năm gần đây: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…):
- Tham gia nhiều Hội nghị khoa học, Hội thảo cấp Bộ, ngành TW, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, và cấp tỉnh.
- Thành viên Hội đồng khoa học tỉnh xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
- Tham gia hội đồng thẩm định văn kiện Đại hội cấp huyện và tương đương (nhiệm kỳ 2015-2020).
- Thành  viên xây dựng văn kiện Đại hội X tỉnh Đảng bộ An Giang (2015-2020).