CHÂU SÔRYALY

 • CHÂU SÔRYALY

  CHÂU SÔRYALY

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

  Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0907666051

  Email: csoryaly@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: Giờ hành chính

  Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, An Giang (P. QLKH & HTQT)

Thông tin khác
1. Quá trình đào tạo
 • ĐH Sư phạm Tiếng Anh, ĐH Cần Thơ
 • ĐH Tổng hợp Hawaii, Mỹ
2. Quá trình công tác: Từ tháng 8/2004 đến nay: P. QLKH & HTQT
3. Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu: Tiếng Anh và Quản lý Giáo dục     
4. Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng (nếu có)
- Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao năng lực lãnh đạo phụ nữ đối với GV nữ ĐHAG”
- Học bổng Thạc sỹ 911 và Học bổng Thạc sỹ Ford Foundation
- Học bổng Luận văn Thạc sỹ (ĐH Hawaii)
- 1 bài báo quốc tế 2015