BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN

 • BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN

  BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại:

  Email: btknguyen@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc:

  Địa chỉ: ĐHAG, 18 Ung Văn khiêm, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thông tin khác

Quá trình đào tạo:

2014-2018: Nghiên cứu sinh tại trường ĐH Quốc gia Úc (The Australian National University) do chương trình học bổng Endeavor Postgraduate Scholarships của chính phủ Úc tài trợ.

2010-2012: Học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh (TESOL) tại trường ĐH Eastern Michigan (Mỹ) do chương trình học bổng Fulbright Việt Nam tài trợ.

2009-2010: Học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics) của trường ĐH Công nghệ Curtin(Úc).

2008-2009: Học chương trình đào tạo chứng chỉ sau đại học chuyên ngành TESOL của trung tâm SEAMEO RELC (Singapore).

1997-2001: Học chương trình đại học sư phạm Anh Văn tại trường đại học Cần Thơ.

Quá trình công tác:

 • 2001-2002: Giáo viên trường THPT Thanh Bình 1, ĐồngTháp.
 • 2002 - Nay: Giảng viên trường ĐH An Giang.

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

Lĩnh vực nghiên cứu:Phát triển chương trình giảng dạy, ngôn ngữ học, nghiên cứu khoa học trong giảng dạy tiếng Anh, giao tiếp xuyên văn hóa, phương pháp dạy học kết hợp, động lực học tập của người học…

Các học phần giảng dạy : Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology), Ứng dụng CNTT trong giảng dạy (Technology in Education), Giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication), Hoa kỳ học (American Studies), Nói trước công chúng (Public Speaking Skills), Phỏng vấn xin việc và kỹ năng nghề nghiệp (Career Skills and Job Interviews), Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-Solving Skills), Tiếng Anh du lịch (English for Tourism)và các môn kỹ năngTiếng Anh.

Hướng dẫn khóa luận Tốt nghiệp Đại học:

 • HuỳnhThiênTrang, sinhviên lớp 10D: An Investigation into Sophomore English Majors’ Motivationand Problemsin the Online Exchange Activities at An Giang University

Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu:

Bui, Thi Khoi Nguyen (2013). Free Telecollaboration 2.0 for Online Intercultural Exchanges: Some Insights for English Language Education in Vietnam. Journal of Science and Technology (University of Da Nang), 2(63), pp.70-78.

Bui, Thi Khoi Nguyen (2012). Free Telecollaboration 2.0 and Activities for Enhancing Intercultural Communicative Competence. M.A thesis (Published in ProQuest/Umi)

Nguyen, Bui Thi Khoi(2012). Free telecollaboration 2.0 tools and activities for enhancing intercultural communicative competence.EMU Master's Theses and Doctoral Dissertations.Paper 440.

Bui,Thi Khoi Nguyen (2011). Experiences of using the communicative approach in the English classes of the PHE project at An Giang University. In Nguyen Thi Ngoc Thuy (Ed.), Supporting Disadvantaged Students: A Direction, Ha Noi University of Agriculture, Agriculture Publishing House,Vietnam.

Bui, Thi Khoi Nguyen (2008).The application of the communicative approach and ic3 learning platform for the Communicative English class of PHE project at An Giang University. In The summary record of preliminary summing-up conference in implementing PHE Phase III project of the first year at Dong Thap University released by Ha Noi University of Agriculture, Ha Noi, Vietnam.