BÙI LÊ DIỄM TRANG

 • BÙI LÊ DIỄM TRANG

  BÙI LÊ DIỄM TRANG

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 01245.713.511

  Email: bldtrang@agu.edu.vn

  Thời gian địa điểm làm việc: Phòng đọc, Bộ môn Ngoại Ngữ, Khoa Sư Phạm, Khu A, 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông

  Địa chỉ: 120/3 Tây Khánh Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin khác

Quá trình đào tạo

- 1998- 2002: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Cử nhân Sư phạm Anh văn

- 2010- 2012: Học sau đại học tại Đại học Queensland, Australia.

Quá trình công tác

2002- nay: Giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học An Giang.

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Content and language integrated learning (CLIL), Language learning strategies, Teacher cognition, Critical pedagogy.

- Các học phần giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp giảng dạy,  Nói trước công chúng, Phương pháp học Đại học và các học phần kĩ năng.

Tài liệu xuất bản, công trình nghiên cứu, giải thưởng.

-  “Sử dụng bài hát trong học Tiếng Anh”. (2004). Thông tin khoa học Đại học An Giang, số 16.

-  “Việc lồng ghép vấn đề môi trường trong giảng dạy Tiếng Anh”.(2012). Thông tin Khoa học Đại học An Giang.