Giảng viên tiếng Anh
 • Trần Thị Thanh Huế

  Trần Thị Thanh Huế

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, ĐH An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng khoa

  Điện thoại: 0942 179 531

  Email: ttthue@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: TT. Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0908 500 885

  Email: tnphuong@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919 54 54 82

  Email: ntnminh@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0918.71.72.75

  Email: tnploan@agu.edu.vn

  Xem thêm
GV dạy kỹ năng mềm