Giảng viên tiếng Anh
 • Trần Thị Thanh Huế

  Trần Thị Thanh Huế

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, ĐH An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng khoa

  Điện thoại: 0942 179 531

  Email: ttthue@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • PHẠM PHAN MINH NGUYÊN

  PHẠM PHAN MINH NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Cử nhân

  Đơn vị: Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phát thanh viên, Biên tập viên

  Điện thoại: 01689910731

  Email: ppminhnguyen115@gmail.com

  Xem thêm
 • TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Cử nhân

  Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0908 500 885

  Email: tnphuong@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TÔ PHƯỚC NGUYÊN

  TÔ PHƯỚC NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Văn Hóa Nghệ Thuật

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0949 496 645

  Email: tphuocnguyen@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • PHẠM PHAN THỊ MINH NGUYỆT

  PHẠM PHAN THỊ MINH NGUYỆT

  Học hàm, học vị: Cử nhân

  Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình An Giang

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Biên tập viên

  Điện thoại: 090 797 2185 – 0949 817 461

  Email: minhnguyetatv@gmail.com

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919 54 54 82

  Email: ntnminh@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0989.404842

  Email: ntnanh@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

  Học hàm, học vị: Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

  Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0949564771

  Email: ntpmai@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • CHI ĐÔ NA

  CHI ĐÔ NA

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0939132709

  Email: chidona.ag@gmail.com

  Xem thêm
 • CHÂU SÔRYALY

  CHÂU SÔRYALY

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

  Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0907666051

  Email: csoryaly@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

  Điện thoại: 0918984103

  Email: ntanguyet@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH

  NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919053399

  Email: ntxbinh@gmail.com

  Xem thêm
 • NGÔ NGỌC HÒA

  NGÔ NGỌC HÒA

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Trưởng Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh

  Điện thoại: 0918808625

  Email: ngongochoa141@gmail.com

  Xem thêm
 • ĐÀO VĂN PHỤNG

  ĐÀO VĂN PHỤNG

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 01228828096

  Email: dvphung@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0918.71.72.75

  Email: tnploan@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • BÙI LÊ DIỄM TRANG

  BÙI LÊ DIỄM TRANG

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 01245.713.511

  Email: bldtrang@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN

  BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN

  Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại:

  Email: btknguyen@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TRƯƠNG THỊ THANH NGA

  TRƯƠNG THỊ THANH NGA

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng Bộ môn Ngôn Ngữ và Dịch Thuật

  Điện thoại: 0919391070

  Email: tttnga@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ TÂM

  NGUYỄN THỊ TÂM

  Học hàm, học vị: Thạc Sĩ

  Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ

  Bộ môn: Giảng viên tiếng Anh

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ

  Điện thoại: 091 909 66 77

  Email: nthitam@agu.edu.vn

  Xem thêm
GV dạy kỹ năng mềm
 • PHẠM LÊ THÔNG

  PHẠM LÊ THÔNG

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng Bộ Môn

  Điện thoại: 0710 3838831

  Email: plthong@ctu.edu.vn

  Xem thêm
 • PHAN ANH TÚ

  PHAN ANH TÚ

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0713.3838831

  Email: patu@ctu.edu.vn

  Xem thêm
 • Đoàn Hùng Dũng

  Đoàn Hùng Dũng

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Tổng Công ty PSD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PSD, Thành viên HĐQT Tập đoàn Phan Vũ

  Điện thoại: Đang cập nhật

  Email: hdung@psdcorporation.com

  Xem thêm
 • Phạm Thị Thuý

  Phạm Thị Thuý

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Đơn vị: Học viện Hành chính, số 10, đường 3/2

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó trưởng bộ môn

  Điện thoại: Đang cập nhật

  Email: thuyanh77vn@gmail.com

  Xem thêm
 • TRẦN ĐỨC TUẤN

  TRẦN ĐỨC TUẤN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Kinh tế - QTKD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại:

  Email: tdtuan@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • TRẦN THỊ NGÀ

  TRẦN THỊ NGÀ

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Học viện Hành chính Tp.HCM

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0913003805

  Email: tranthingahvhc@yahoo.com

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Trung Tâm Thúc đẩy Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Tư vấn viên

  Điện thoại: 0908374106

  Email: nphuong@alumni.upenn.edu

  Xem thêm
 • PHẠM HUỲNH THANH VÂN

  PHẠM HUỲNH THANH VÂN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp - TNTN

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Trưởng bộ môn Phát triển NT - TNTN

  Điện thoại: 0908164171

  Email: phtvan@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYẾN THỊ NGỌC LAN

  NGUYẾN THỊ NGỌC LAN

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Khoa Kinh tế - QTKD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0908718609

  Email: ntnlan@agu.edu.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

  NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Viện Nghiên cứ Phát triển Giáo dục (IRER)

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giám đốc Vận hành Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED)

  Điện thoại: 0913877705

  Email: nth.dao@ired.edu.vn

  Xem thêm
 • ĐỖ HẢI LONG

  ĐỖ HẢI LONG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

  Đơn vị: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0932.992929

  Email: dohailong.vn@gmail.com

  Xem thêm
 • PHAN NGỌC TÚ

  PHAN NGỌC TÚ

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Đơn vị: Học viện Hành chính Quốc Gia Tp.HCM

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó trưởng Bộ môn Tổ chức và nhân sự HCNN

  Điện thoại: 0983225667

  Email: phanngoctu2@hotmail.com

  Xem thêm
 • PHẠM XUÂN PHÚ

  PHẠM XUÂN PHÚ

  Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Phát triển nông thôn

  Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp - TNTN

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Phó Bộ Môn Phát Triển Nông Thôn và Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiê

  Điện thoại: 0913.821334

  Email: pxphu@agu.edu.vn, phamxuanphu@gmail.com

  Xem thêm
 • TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

  TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật học

  Đơn vị: Khoa Kinh tế - QTKD

  Bộ môn: GV dạy kỹ năng mềm

  Chức vụ (Chính quyền đoàn thể): Giảng viên

  Điện thoại: 0919.808.747

  Email: tldphuong@agu.edu.vn

  Xem thêm