TRẦN NGỌC PHƯƠNG

 • TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: 0908500885

  Email:  tnphuong@agu.edu.vn

Thông tin khác
- Đang cập nhật