Nhân sự

 • Huỳnh Thanh Tiến

  Huỳnh Thanh Tiến

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giám đốc

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: đang cập nhật

  Email: httien@agu.edu.vn

 • DSC06945

  Phan Tuệ Châu

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Phó Giám đốc

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: đang cập nhật

  Email:  ptchau@agu.edu.vn

 • Đoàn Thế Phương

  Đoàn Thế Phương

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: 0832938126

  Email: dtphuong@agu.edu.vn

 • Nguyễn Thị Kim Chon

  Nguyễn Thị Kim Chon

  Học hàm, học vị: đang cập nhật

  Chức vụ: Nhân viên

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: đang cập nhật

  Email: ntkchon@agu.edu.vn

 • Trần Hoàng Thùy Dương

  Trần Hoàng Thùy Dương

  Học hàm, học vị: đang cập nhật

  Chức vụ: Giảng viên

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: đang cập nhật

  Email: thtduong@agu.edu.vn

 • TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  TRẦN NGỌC PHƯƠNG

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Văn phòng: 0296-2210920

  Đi động: 0908500885

  Email:  tnphuong@agu.edu.vn