TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TIẾNG ANH GIAI ĐOẠN 2 TRÌNH ĐỘ B1 - B2

Thứ hai - 02/02/2015 | 469

Thực hiện theo công văn số 2240/SGDĐT-TCCB ngày 27/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc triệu tập học viên các lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh Tiểu học, THCS, 150 giáo viên các trường Tiểu học và THCS đã tập trung tại Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng để tiếp tục chương trình bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh giai đoạn 2.

Trong đợt tập huấn này có 01 lớp trình độ A2 lên B1 và 04 lớp trình độ B1 lên B2. Khóa học dự kiến kéo dài từ 09/01/2015 đến ngày 18/07/2015 với tổng số tiết là 330t dành cho mỗi lớp.


DSC08327 1

DSC08331 0

DSC08330 0