TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI VÀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Thứ năm - 16/05/2019 | 183

Ngày 25 - 26 tháng 04 năm 2019, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Phòng Giáo Dục Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức 02 lớp huấn “ KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI VÀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”  dành cho 220 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung Học Cơ Sở.

Mục tiêu của khóa tập huấn  nhằm nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm và hậu quả của nạn xâm hại và bạo lực học đường, đồng thời trang bị cho cho các học viên những kỹ năng và phương pháp nắm bắt tâm lý trẻ, giúp trẻ phòng chống việc xâm hại và bạo lực học đường. Báo cáo viên mời đến chương trình là TS. Phạm Thị Thúy, chuyên gia tham vấn tâm lý cũng là giảng viên đang công tác tại Học viện Hành Chính Quốc Gia Tp. HCM.
img 0010
 
img 0017
20190425 140559
20190425 140606
20190425 133824
img 0077
img 0061
img 0035
img 0038
img 0055
img 0034
img 0031