MỜI THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC BỔNG QUỐC TẾ

Thứ năm - 11/03/2010 | 396

Trung Tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng trân trọng thông báo đến các CB-CNV về Hội thảo cung cấp thông tin về các chương trình học bổng quốc tế, các chương trình đào tạo, tập huấn cần thiết cho việc phát triển nghề nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng sống.

Thời gian         : Từ 8 giờ 00 thứ Bảy, ngày 13/3/2010.

Địa điểm         : Phòng Số 7. Lầu 1 - Dãy G. TT. Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng, ĐH An Giang - Khu A (Khu cũ).

Mục đích Hội thảo:

Nhằm thông tin cho cộng đồng công chức, viên chức hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trung Tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng và nhằm thúc đẩy cộng đồng công chức, viên chức của Trường và của tỉnh tham gia đóng góp và tham gia thụ hưởng nhiều hơn nữa những hoạt động vì mục đích phát triển cộng đồng bền vững.

Nội dung chương trình hội thảo:

  1. Giới thiệu Chương trình học bổng Fulbright do Cán bộ Chương trình Fulbright - Đại sứ quán Hoa Kỳ thực hiện.
  2. Giới thiệu các chương trình tập huấn kỹ năng mềm do Cán bộ TT. TNNLPTCĐ thực hiện.
  3. Giới thiệu các chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao do Cán bộ TT. TNNLPTCĐ thực hiện.
  4. Giới thiệu Chương trình học bổng quốc tế IFP do cựu học viên Chương trình học bổng IFP thực hiện.
  5. Giới thiệu một số những chương trình học bổng quốc tế khác do Cán bộ TT. TNNLPTCĐ thực hiện.
  6. Trả lời câu hỏi và tư vấn, hướng dẫn cho thính giả có quan tâm đến bất kỳ chương trình nào đã được giới thiệu.

Xin vui lòng xem thêm chi tiết và cách thức đăng ký  trong file đính kèm.

   
Đính kèm Dung lượng
04-CV-TNNLPTCD-DHAG.doc 32 KB