LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Thứ sáu - 30/05/2014 | 468

Hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện vừa tham gia lớp tập huấn kiến thức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Trường ĐH Nông lâm Tp. HCM tổ chức.


Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày, từ ngày 28-29/05/2014 tại Trường ĐH An Giang. Mục tiêu của khóa học lần này là nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện kiến thức cơ bản về các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến đang áp dụng vào sản xuất nông nghiệp; phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang. Các học viên sẽ được các giảng viên trường ĐH Nông lâm TP.HCM giới thiệu tổng quan về nền nông nghiệp công nghệ cao.; những kỹ thuật tiên tiến đang sử dụng trong canh tác cây lúa, nuôi trồng thủy sản, canh tác cây hoa màu, phát triển cây dược liệu, xử lý ô nhiễm môi trường và chế biến sau thu hoạch.

Sau khi kết thúc phần lý thuyết tại Trường ĐH An giang, các học viên sẽ có hai ngày để tham quan thực tế tại một số đơn vị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, công ty sản xuất sản phẩm nông nghiệp ở TP. HCM. Cuối khóa học, học viên sẽ có bài báo cáo thu hoạch kết quả học tập và đề xuất với UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.