KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGUỒN THUỘC ĐỀ ÁN 01/ĐA-TU

Thứ hai - 21/10/2013 | 423

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2012, theo yêu cầu từ UBND tỉnh An Giang và Sở Nội vụ, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tiến hành tổ chức 02 lớp bồi dưỡng tiếng Anh IELTS cho đối tượng là các cán bộ Sở, Ban ngành trong tỉnh An Giang thuộc Đề án 01/ĐA-TU.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế thành 02 chương trình giảng dạy riêng biệt: chương trình 01 kéo dài 12 tháng, dành cho các đối tượng học viên đã có trình độ và kiến thức nhất định về kỹ năng và ngôn ngữ; chương trình 02 kéo dài 15 tháng, dành cho các đối tượng học viên mới bước đầu làm quen với tiếng Anh.

Mục tiêu của cả hai chương trình là nhằm giúp học viên cải thiện, củng cố và tăng cường kiến thức ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống hàng ngày, đồng thời làm quen với cấu trúc đề thi và các chiến thuật làm bài trong kỳ thi IELTS theo chuẩn học thuật quốc tế. Cuối chương trình, học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để có thể đạt được từ 5.5 đến 6.5 trong kỳ thi IELTS chính thức, đáp ứng chuẩn ngoại ngữ cần thiết khi tìm kiếm học bổng hoặc đăng ký các chương trình Cao học trong và ngoài nước.

Mỗi chương trình được phân làm 04 giai đoạn, dự kiến học viên sẽ học vào các ngày trong tuần từ thứ Năm đến thứ Bảy trong 02 khóa học đầu tiên. Ở 02 giai đoạn còn lại của chương trình, học viên sẽ tiến hành học tập tăng cường từ thừ Hai đến thứ Sáu mỗi tuần. Ngoài các giờ lên lớp chính thức với sự hướng dẫn của giảng viên, học viên cũng được tạo điều kiện để tham gia các giờ tự học, tự nghiên cứu.

Khóa bồi dưỡng tiếng Anh do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng – trường Đại học An Giang tổ chức sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là các cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo trong tương lai của tỉnh An Giang, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.