KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thứ bảy - 06/09/2014 | 480

Ngày 17/08/2014, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng- Trường Đại học An Giang phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp.


Mục tiêu của lớp học là nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và bổ sung kiến thức mới trong lĩnh vực kế toán nói riêng và quản lý kinh tế nói chung. Ngoài ra kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo qui định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013. Lớp học sẽ kéo dài trong thời gian 2,5 tháng, từ 23/8/2014 đến 08/11/2014. Đối tượng tham gia là các cán bộ, viên chức đang phụ trách kế toán, kế toán trưởng hoặc kế toán viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng để được đề bạt chức vụ Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN.