TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

Thứ ba - 08/09/2015 | 413

Tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

Để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ các Sở, Ban, Ngành tỉnh An Giang,  Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng- Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế - Trường ĐH Cần Thơ tổ chức khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước cho đối tượng là cán bộ, viên chức đang phụ trách kế toán, kế toán trưởng hoặc kế toán viên trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN. Khóa học kéo dài từ ngày 11/7/2015 đến hết ngày 05/9/2015. Mục tiêu của lớp học là nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và bổ sung kiến thức mới trong lĩnh vực kế toán nói riêng và quản lý kinh tế nói chung. Ngoài ra kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo qui định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013.


11997153 873855509366656 1579068222 n

11995628 873855546033319 1769453588 n