THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP TIẾNG ANH IELTS, TIẾNG ANH GIAO TIẾP VÀ TIẾNG ANH NÂNG CHUẨN A2, B1

Thứ năm - 31/08/2017 | 749

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến cán bộ các Sở ban ngành, giáo viên, sinh viên và học sinh trong tỉnh An Giang các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh tại Trung tâm như sau:

tieng anh 2808 2 print 2 1
tieng anh 2808 2 print 2 2