TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ KỸ NĂNG CHỤP, XỬ LÝ ẢNH CĂN BẢN

Thứ tư - 23/09/2020 | 64

Từ ngày 15 – 18/9/2020 tại phòng họp 222, Khu Văn phòng khoa Trường Đại học An Giang đã diễn ra khóa tập huấn “Kỹ năng viết tin bài trên trang thông tin điện tử và kỹ năng chụp, xử lý ảnh căn bản” do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang tổ chức.

Khóa học nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về sử dụng máy ảnh, máy quay kỹ thuật số; kỹ thuật xử lý ảnh, kỹ thuật xử lý và đăng tải tác phẩm lên trang thông tin điện tử. Đặc biệt, học viên còn được hướng dẫn một số kỹ thuật viết tin, bài, cách viết tít, lời dẫn; được tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác biên tập, xử lý các thông tin nhằm nâng cao chất lượng hình thức và nội dung các trang thông tin điện tử tại đơn vị.
 
01
Báo cáo viên: Cô Nguyễn Thị Mai Thu, Khoa Báo chí & Truyền thông thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 TP.HCM
02
Báo cáo viên: Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư, Tổ Thông tin - Tin học thuộc Thư viện - Trường Đại học An Giang
03
Báo cáo viên: Thầy Huỳnh Việt Trung, Phòng Công nghệ Thông tin thuộc Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang
04
05
06
07
TC.