TẬP HUẤN “KỸ NĂNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH ”- ĐỢT 1

Thứ năm - 12/11/2020 | 13

Từ ngày 5 – 6/11/2020, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Trường ĐH An Giang phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh” cho hơn 100 học viên là Lãnh đạo các Phòng giáo dục, cán bộ chuyên trách, Ban Giám hiệu các trường THPT và THCS trong địa bàn tỉnh AG.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho cán bộ quản lý hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp của học sinh, đặc biệt là những kỹ năng cần thiết trong quá trình hướng nghiệp. Khóa học đồng thời cũng là cơ hội để các nhà quản lý cùng trao đổi về trách nhiệm và những công việc cần làm đối với lãnh đạo nhà trường trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.
750x0
 Ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng giáo dục trung học - GDTX.
750x1
 TS. Huỳnh Thanh Tiến - Giám đốc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng.
750x11
 Báo cáo viên: TS. Phạm Thị Thúy - Giảng viên Học viện Hành Chính Quốc Gia Tp. HCM.
750x2
750x3
750x4
750x5
750x6
750x7
750x8
750x9
750x10
TC.