LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Thứ sáu - 23/02/2018 | 350

Vào ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về kinh tế phát triển cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở ngành có liên quan, cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND.

Báo cáo viên của khóa tập huấn bao gồm PGS.TS. Phạm Lê Thông và TS. Phan Anh Tú đến từ Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung của khóa học gồm 4 chuyên đề: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển, Các mô hình tăng trưởng kinh tế, Tổng quan về thương mại quốc tế, và Ngoại thương với phát triển kinh tế. Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh phương pháp thuyết trình, các giảng viên thường xuyên đề nghị các bài tập thảo luận nhóm nhằm tạo điều kiện cho các học viên mạnh dạn trình bày những ý kiến cũng như quan điểm cá nhân.
Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế tại các nước đang phát triển, những vấn đề phải đương đầu còn gây tranh cãi, và những thách thức đặt ra cho các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp học viên nắm rõ các vấn đề lý luận đã được áp dụng trong hoạt động kinh tế ở các nước đang phát triển nói chung và của Việt nam nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Từ đó, người học có thể hiểu được quá trình phát triển, biết ứng dụng linh hoạt các lý luận về kiến thức kinh tế vào công việc cho phù hợp với bối cảnh hiện nay.