LỄ SƠ KẾT GIAI ĐOẠN 5 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 2015 - 2016

Thứ hai - 27/06/2016 | 625

Nhằm tổng kết lại tình hình học tập của các em học sinh trong giai đoạn vừa qua, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức buổi lễ sơ kết giai đoạn 5 của Chương trình "Tiếng Anh dành cho thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2015-2016" tỉnh An Giang (chương trình Access) vào ngày 26 tháng 6 năm 2016.
Picture 563
Trong buổi sơ kết, Trung tâm đã tổng hợp các hoạt động về tình hình học tập và giảng dạy trong giai đoạn 5. Ngoài ra, buổi sơ kết cũng nêu lên các mặt hạn chế trong khóa học vừa qua và đưa ra một số giải pháp cho giai đoạn sắp tới. Tiếp theo chương trình là phần phát biểu sơ kết giai đoạn 5 của quản lý chương trình Access Th. S Vương Thị Mỹ Tâm. Cô đã đưa ra đánh giá chung về tình hình học tập của lớp Access và đồng thời cũng khen ngợi sự tiến bộ của học sinh Access đã thể hiện trong suốt quá trình học tập vừa qua.
 Cuối chương trình là phần phát thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất của cả hai lớp trong khóa học vừa qua.
Picture 548
Picture 554
   Qua các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt hơn, hoạt động giao lưu với các học sinh Access của các tỉnh khác tại trại hè sáng tạo năm 2016, Ban quản lý chương trình và giảng viên lớp Access đã đánh giá các em học sinh đã có những tiến bộ trong việc học tập kỹ năng tiếng Anh; các em đã thể hiện sự tự tin và tinh thần đoàn kết làm việc nhóm.
Picture 571